Board logo

標題: 其實女性們好多體驗都係好好既享受黎既,不過俾佢地收埋唔俾男性知道............ [打印本頁]

作者: denisews1018    時間: 2013-12-23 19:08     標題: 其實女性們好多體驗都係好好既享受黎既,不過俾佢地收埋唔俾男性知道............

.5 w1 @) Q- y* t0 v

( c. v6 J7 I. E7 [1 p
6 \0 g0 P% O. e                        
7 `7 r( W2 X1 E
* G6 [7 ]8 n+ P) q7 `; \
( m/ Y$ l0 x3 M) @, o9 c6 P                                                                                                
. |8 u8 G& K4 ?% S$ ?5 a. ^) E+ P# h8 Q9 S! I: {) u, a5 r' k( ^, W
[attach]95789[/attach]
' h1 A- N5 e8 d: [; i: x- X, A  k9 ?# `9 ?9 \& m) T+ R

# |9 m& B( J4 h7 t, X$ A$ p其實女性們好多體驗都係好好既享受黎既,不過俾佢地收埋收埋,唔俾男性知道............
, v4 C- z$ P. p
% F1 S% o( Y: V) z2 cd 女人成日「呻」做女人好辛苦,計我話其實唔知幾舒服至岩!( P. C- L! Q/ O
0 F- s, N1 m5 {) `$ Z6 ?
「穿高跟鞋唔知幾辛苦,對腳成日俾佢夾到唔知幾攰.......」
, j8 ]: W; ^' v$ O% ?) s2 P# Y「戴胸圍唔知幾辛苦,上身日日俾野箍住哂........」
! P: e% d/ N$ N4 L5 ]「穿絲襪唔知幾辛苦,對腳俾野包到實.........」+ @0 F$ U' d5 J
「衛生巾唔知幾辛苦,成塊野係度ung住ung住.......」
& m! k2 s0 t0 s; |「著裙唔知幾辛苦,窄既圍實對腳行唔到路、sar既下面涼浸浸冇安全感.......」% m. {  _4 A' v! P9 t6 C9 p& S! M, g
「化妝唔知幾辛苦,撻咁多野係塊面度又無益又麻煩........」# j: n  }% }4 X0 V# F
「耳環飾物唔知幾辛苦,丁丁帶帶又怕整爛.........」
1 e5 w/ v' S2 `/ z* b' \.................
0 ^% k4 ~" g2 \/ c  F..........8 b1 S9 R' ?/ Y8 B) g
.....
! d& Q% h8 e7 v5 d/ Z5 n1 K* m2 E7 X' w; ^/ g  ]8 A- A" G# s5 n
3 X6 z4 o/ T" Y/ Q
我心唸,咁辛苦妳又日日戴日日著日日化?6 n. r! F: X7 ?4 A* `: ]
2 ?3 ]- [1 r: Q* V; O& I2 r
計我話齋,呢d可能只係女性係男性面前「哂命」既語言黎架唧,目的只係想引來男性的嫉妒和羡慕、凸顯女生們的處處特權而已──「我著得、你唔著得──我戴得、你唔戴得──我用得、你唔用得 ── 哼!唔底得嗎?」:
  s( M$ k, r' K* x- G9 T  V
5 W; P; w# R/ W0 p2 ~; g9 l. t有研究話穿上高跟鞋會令盤骨肌肉收縮,產生陣陣類似高潮的感覺............(女性都知道──高跟鞋 = 插蘇,穿上高跟鞋會上電(上癮)架)(如果係高跟長靴重舒服啊)
3 V  l% D6 k+ Z
& Q. E3 F' ]9 e女裝衫裙質地柔軟、觸感細緻、而且流麗飄逸..............
4 ~+ X! {0 r0 O4 R2 z* B9 f& Q+ b
/ w9 ]9 b; ^2 s3 G5 g配撘耳環飾物等小玩意在自己身上、係好好玩既............... b! I+ n7 p( p. ]$ l* K+ l

1 l+ t2 `; M7 n: N1 q7 F絲襪貼身滑溜、簡直係觸覺享受添..........
: X3 Y- v+ W- Y  v, L' t0 b) `% ~1 R8 }* ?7 G
衛生巾好似軟棉棉的雲、像坐上雲端...........
; E1 Q- Q( j" j- \( F  n) O! n. H5 [5 X% u* N) F" Q+ ]% M$ i
胸圍好似一對天使既翼、不斷安護磋揉胸前...........
1 E! J* g* ^# T) H: O9 a$ L4 ~& D( M! ]3 C. l9 x- _
化妝品浸透潤澤肌膚、讓自己整天揮發出香氣..............- O9 m+ |+ T5 w9 x: {1 G& S

0 e6 ^7 s& l  x) g! n/ k而且........如果時時刻刻身上三點同時被按摩著,哇!個種不斷被電流刺激住既感覺,你話幾咁正呢∼∼∼) S5 H: ]3 j2 i# k+ C$ L$ O( O. o
% \, @+ I5 D: a, _$ n) t0 B
.................
5 `/ }0 d+ e' h" b: \..........
/ z! u1 ]7 r" I4 o5 f.....  x9 |2 U/ k" @- ~& v: L2 ?
, `1 P: c! X4 S5 c; @  X! M

. h, G! b; J/ d0 G* r& `$ W4 o  }1 ?% ]0 M9 B% [
1 x; J+ k. q2 n1 m' z, E
/ Q- X2 w8 }, |8 I% ~# h, ^0 J
所以女性們絕大部份都是好虛偽既動物!
( _+ d9 e2 V+ l
0 V' o* c+ @" M' S& A6 l/ u& ](本文論點未必中肯,女性們未必同意 ∼ )
  W* ]# h0 c, o/ ~2 F
) J; Q  g6 f& J6 L1 t6 B# e' C! d, ?: _- I9 m7 C& V. R
1 D2 N6 Z1 _6 M0 H
- p" A2 c+ J$ ^/ [, c1 `

% \5 A6 o, y3 X% P9 R4 H) y( u& _5 B# U" I" b4 X, v4 `

! U# @8 Y4 J0 e7 t( e7 u.
" Z3 Q, @  v6 T. Y; [( V7 w; L6 |8 q! R" d* h  Q* l
[ 本帖最後由 denisews1018 於 2014-3-18 19:45 編輯 ]
作者: 音樂家    時間: 2013-12-23 19:24

好簡單, 因為你唔係女性囉, 所以唔明。女性心理同身理結構都唔同男性, 你用男性角度去睇女性同幻想出黎, 而想令你自己有藉口去做佢地一樣事情姐。
作者: lrube    時間: 2013-12-23 19:35

很多事情不能完全用CD角度去想事情,
3 v" O% ?3 X( W例如
% ~4 K. a, h' G2 v# D  d* D我們CD姊妹可能感覺綿綿很舒服,但畢竟我們沒有MC,0 R- j: R) h# X, ?! k3 c
不只是經血浸溼的綿綿悶在私處不舒服,又要隨時注意是否測漏。
: c" P* p4 Q- V3 N) W8 K' q) M" x我們感覺高跟鞋很舒服,但因許多女性因工作需要長期要穿高跟鞋,/ ]' v+ p' \7 N& x6 C3 I
穿到整個腳趾頭變形導致連一般走路都會痛的女生也一堆。
; E2 a1 g1 z; |5 k5 {我們喜歡化妝品把我們變得美美的,但你是否有看過有許多女生因為工作需要需長時間使用化妝品2 q+ I1 Z3 q4 b( L
但化妝品畢竟是化學品,長時間侵蝕導致臉部都坑坑巴巴的導致不化妝就無法出門見人。
+ e. m  K: ^7 |
. ?! [9 A  P: l. [% Z8 o, t( ^所以我們不是真正的女性,就算是TS也無法完全了解當真正女性的快樂與痛苦,: r1 l9 C' n# g
有些女性朋友覺得我們男生很幸福,我也是相同的反應,你不是男生無法知道我們的快樂與痛苦,5 c: f1 l: a' e% F3 D" c( H+ |
我也能體會這些女性的衣物、配件、衛生用品帶給我的快樂,$ k2 E! S4 e' m  o9 x' F, r7 O" Y- r
但我的天生的生理構造是男性是不爭的事實,我還是無法真正去體會這些東西真的也能帶給女性相同的快樂嗎???
8 w9 A; F% z& E* n' o所以真的不太建議用虛偽動物這樣的名稱去解釋異性,這只是會增加異性間彼此的對立罷了。
# t2 _0 `* w7 T6 |7 o- L4 @
, x2 D7 [& P9 p3 m[ 本帖最後由 lrube 於 2013-12-23 19:38 編輯 ]
作者: Rachel    時間: 2013-12-23 21:28

引用:
原帖由 音樂家 於 2013-12-23 19:24 發表 8 E) x- V* }. P
好簡單, 因為你唔係女性囉, 所以唔明。女性心理同身理結構都唔同男性, 你用男性角度去睇女性同幻想出黎, 而想令你自己有藉口去做佢地一樣事情姐。
1 X1 B, [3 \: e( L0 y; v1 ~
講得好!$ B7 a4 p, o: ]: z6 g; ~9 \6 s9 N

6 k' z: K8 p2 j: H7 O樓主成日出呢d自high文~
* T* i3 A! Y6 g3 K+ x
0 l0 p# s% m( \7 R, e[ 本帖最後由 Rachel 於 2013-12-23 21:38 編輯 ]
作者: siumingc    時間: 2013-12-23 21:33

老實講以前都幾認同呢d論調, ?) I- k% q3 B0 a
但自從試過cd過行足成日街之後
! A0 Q! @: k9 d# h& `9 C就完全改觀
# v$ E4 h! [) W- w) N0 n有時都明白點解d女仔會咁講) e) a# G! i$ S
0 D+ }* y; e! c# J6 K0 P
縱使我出於自願+好 Enjoy0 ], n( h7 O6 Z* F1 _+ k5 J6 q
但不禁想講都唔係唔辛苦
, ~' ]# K& b6 U7 O& N5 r3 P/ m, [有時真係有點要靚唔要命的
( l: H3 v  _2 U, ]7 \! H- D7 m
# a4 M+ ~6 g" P" T9 `>「穿高跟鞋唔知幾辛苦,對腳成日俾佢夾到唔知幾攰.......」
1 |* |$ N- d( S) K& X不如你試下著住高跟鞋一整日之後, 睇下仲可唔可以面不改容
0 p" c9 J! P+ t$ }$ a0 D如果你仲可以面不改容的話就大家冇野好講
7 Q6 R7 e, @4 s. V我就完全體會到點解d女仔有時會話想掉左隻鞋( n1 Y3 N$ G+ j3 g
仲有落樓梯個下又係甘....... 簡直完全冒住仆屎的危險
6 y5 n) l0 z9 T* h$ ?: `所以同個著住高跟鞋的女仔行街
- B. ~$ I" o" }. }& W: j3 v唔好嫌佢地行得慢同嫌佢地成日話要搭 lift ........
( y7 a1 `8 I7 A: _% O. t! o
3 }+ B7 R1 g$ h, n, w( v# J& Z( L$ a>「戴胸圍唔知幾辛苦,上身日日俾野箍住哂........」
# Q  t+ d7 Y6 G6 o0 v; _呢樣野我冇法真正去體驗6 n2 [6 v. b- g* U* e# g8 s, d0 K
不過自己放兩舊假狗之後都咪話唔箍5 q2 n3 G  D3 P; y7 n+ K3 p# L3 B
仲有就算係冬天那部位都可以有汗出
1 m% y- ]; W1 S0 R# z8 R大熱天時更加唔好講% ]9 E6 n1 o, T4 ~/ r& {$ s
6 p+ }" n$ e; A- H1 o" K8 E
>「穿絲襪唔知幾辛苦,對腳俾野包到實.........」
, ^: Y7 H9 g& X1 V# N: C* i呢個係少數我唔多讚同的一點
) o7 E- S, [& f3 \  Rso far 都冇聽過周圍的女仔朋友有咁既投訴. u4 M1 s2 ]8 v2 w* `2 Q0 [
反而聽過有人投訴過話絲襪易整穿3 \6 H; W0 ]) [3 Y
$ c! d9 x# b" B2 S- b5 x
>「衛生巾唔知幾辛苦,成塊野係度ung住ung住.......」
& G: @$ Q9 F% ]5 r' d3 A1 @呢樣野我又係冇法真正去體驗3 U$ d" T7 c" y) Y3 d, k2 m
不過試想下塊巾有料的時候, 我唔信個感覺仲會良好
, ~, Q! ]2 n  j仲要怕會整左落d三度
* Q# s% r) I6 U( q8 N2 Z2 Y- D
" l; l" u3 P5 ?5 @( a: E>「著裙唔知幾辛苦,窄既圍實對腳行唔到路、sar既下面涼浸浸冇安全感.......」# d4 E$ A3 @5 y) [- X+ _$ u( y
下面涼浸浸冇安全感 <--- 不能讚同更多
. H, a. ?5 B2 z) P仲要成日驚走光( s! @- f5 _) a! L
辛唔辛苦都可以話睇人而定, 不過煩就真係走唔甩
# f* [, ^% v) I* P+ Y  s
9 U. y: j- t' [& W  o; n>「化妝唔知幾辛苦,撻咁多野係塊面度又無益又麻煩........」: t+ {8 m: t5 v: U+ h6 @
男仔晨早起床後可以只用10分鐘就可以出門口: _4 {9 q$ _! {% R" N) m& z: Y
女仔化個妝快極都起碼30分鐘(可能只係我慢啦)
# F4 i6 o/ k% f8 \- }換埋三整埋其他野最少起碼九個字先出到門口2 S4 C: v8 w* z+ B& F
跟住去完街就算幾疲倦都好5 A9 s+ Y. W7 g, h6 u3 m
最起碼都一定要落返妝先可以去訓
3 M0 x$ _1 E$ i' j. z唔係的話你就真係可以體驗下化妝品有幾無益了
3 B  s+ F6 y% k, K
0 a2 g% Z' C4 c7 `6 N>「耳環飾物唔知幾辛苦,丁丁帶帶又怕整爛.........」" ~1 v$ ?. a' @$ U
呢個係我有點唔讚同的7 A" K. D$ A! [% ^5 Y5 \! U$ \, a
自己有釘耳窿唔覺得太辛苦
, P8 U7 I$ {! @9 K/ u/ F6 e不過都明有d女仔因工作關係* ~+ ~/ z& `  {1 m, y
要全日戴住又重又吊落黎的耳環都唔好話唔辛苦
3 V7 ]) d/ K# Q% e; q, B; @9 u4 E4 O- K
作為男生的你
) C) e- W9 V: O; P* u可能會話其實大部分野都係d女仔自己攞黎煎
$ x; |8 a, e6 K! h. F乜都唔做咪唔會辛苦囉
* @; x. V, W7 A. z3 h* ]* z$ Z2 H7 F但你地又有冇唸深一層
2 Y7 j9 Q; [* M& l3 A3 `當d女仔唔化妝唔著高跟鞋唔著裙唔戴耳環個陣
7 i; C  [) w' j( Z4 {) td男仔又會話d女仔影響市容.......... :@
作者: Rachel    時間: 2013-12-23 22:53

如果樓主有真正的女仔FD, 就唔會咁片面啦~5 r3 r7 T+ |  Z, H. ]
特別見住女朋友/老婆喊咁口果時,睇下仲會唔會有d咁既風涼話* T: [6 \8 X7 m7 I( o/ {
- }2 ?! }2 m0 {6 L! B4 z4 q0 c: I
小R從來都不喜歡這種論調~
. ^, B( O6 {( ?$ a& A1 W6 Z1 y8 E5 Z1 W
[ 本帖最後由 Rachel 於 2013-12-24 00:10 編輯 ]
作者: pain    時間: 2013-12-24 01:32

你口中既ENJOY~只不過係女生既痛苦
作者: scgaw    時間: 2013-12-24 01:54

女人不嬲係舒服d~~~~~~~~~~
作者: denisews1018    時間: 2013-12-24 11:41

引用:
原帖由 音樂家 於 2013-12-23 19:24 發表   8 f  M1 `6 \; d- s
好簡單, 因為你唔係女性囉, 所以唔明。女性心理同身理結構都唔同男性, 你用男性角度去睇女性同幻想出黎, 而想令你自己有藉口去做佢地一樣事情姐。
5 I% @* Y  s+ H$ ^6 ^0 f# g: d0 V2 O! }. @- W

& `# ~" U2 O2 y( v3 r7 E  Q6 N9 h' f7 D: x2 `  E. W7 T, V& o

, {0 U" l- s4 m8 C2 L  J* p
. P& _8 n/ t" ^- Z( `! O對!是( 滿襟淚水)!但那些都不是幻想啊!這都是真實的身心感覺來的啊!我就是cd了以後,親身『驗証』了女性的東西,發覺感受跟她們所說的好像有所分別,有感而發才在這裡出post,問問大家的意見罷。
, b; Q7 P" Y; K: B( b  v
7 v  k/ f2 N: w# ?天生不是真正女性的我們,只能模仿!除了羡慕,只希望能夠盡量以cd做到接近(冇十成有八成)女性吧!- M$ r& t5 b! _& k9 u' c. a

5 ~: \4 r3 w- `3 g) X% e& M6 Z8 S& S. x5 J$ ]  {% C- I+ R
! s7 {, h. c" {
8 E9 [8 Y: ~( N1 a

- H# F5 x) L% L, Y& M& Q& S.
作者: denisews1018    時間: 2013-12-24 11:51

引用:
原帖由 Rachel 於 2013-12-23 22:53 發表   ) K. h( e7 b* C& t: D, @
如果樓主有真正的女仔FD, 就唔會咁片面啦~ ...............( x7 L) @& o% ]7 @! ?1 g
( r; p2 k0 h( b6 `
  p+ A$ l  v: O! |
4 l  u) F: S* a! B

5 A5 O" f8 E4 e/ r- X) i* c- M3 x9 Z, {9 o) c7 J/ _

2 H$ {2 s0 n( F3 z+ }  G謝謝意見啊!但我係唔明,若果真係咁辛苦佢地又日日戴日日著日日化?9 F' \9 \  M3 \
/ X# }1 v3 k3 |* H
若果真係咁辛苦佢地又時時刻刻樂在其中??!* M1 [' S" E1 P! p, S. V2 F
; o2 }" Z' j- Q/ @) Q! W, D# E) P
1 A! y/ u/ D4 ]- w& u0 Y# W% T

# `- e- D' ^! ]$ H: T
. |# u! s/ r0 H. X0 p, v/ P; t, z# a/ p
.
作者: lrube    時間: 2013-12-24 11:53

引用:
原帖由 denisews1018 於 2013-12-24 11:41 發表   # ?2 J2 N: q& T( ]$ N4 ~$ w1 h

; a: ]! i8 b  _+ ^% U; U6 [/ J- D5 Q$ Q* Y5 X
( ~7 A- m* F% d9 u+ T" V  r9 H

" b! M3 [1 r* O3 U7 A+ L# P, W. e' P( o  R+ J) Q- X
0 Y" l1 `9 f1 T* K- W
對!是( 滿襟淚水)!但那些都不是幻想啊!這都是真實的身心感覺來的啊!我就是cd了以後,親身『驗証』了女性的東西,發覺感受跟她們所說的好像有所分別,有感而發才在這裡出post,問問大家的 ...
" q' H2 y* L% H& ~& `9 Q- B3 @
# d0 \. l) S  m  i8 z+ V! F5 H我想妳誤解了大家的意思,沒人說妳以CD的立場親身去感受這些東西,0 l9 H3 i0 m% u7 a
他們帶給妳的身心感受是美好的這件事有錯,: r) b; n4 w% [( f
而是妳那句"女人大多數是虛偽的動物"觸犯了眾怒,; r' t% j4 A0 R  ^
一樣的東西,在真實女生的身上未必是美好的,
; G9 s1 ]1 N  ?$ F% l" |就如同我講的,我們喜歡衛生綿的觸感,但對女生來講她們會使用到衛生棉代表每月MC來時,7 W" K3 Z) c9 e" A! a4 U
有時MC會讓她們腹痛,甚至因為失血過多而產生頭痛頭暈,
* e0 O3 r( ]5 b( ^9 J人都痛苦的要死了,哪還有那心思去感覺衛生棉的觸感好不好呀,
: x" b- R$ [7 y! W這是我們無法去體會的痛楚,再多漂亮的CD我只能說外在接近,+ y7 ]+ L. ?2 m2 G9 {7 d; ?
但對於身體生理上的感觸,我只能說我們搞不好連6成都不到,& C1 l$ m( n7 m- y
那妳又如何能說感同身受,進而去說女生是虛偽的呢。$ y7 ~, @. _6 f& ~& W. V
* V; c( k! b3 ~
[ 本帖最後由 lrube 於 2013-12-24 11:55 編輯 ]
作者: denisews1018    時間: 2013-12-24 12:19

引用:
原帖由 lrube 於 2013-12-24 11:53 發表   8 i$ j% x) v( C; G; @. a

) r( A. y. q/ K. |5 [1 R( w$ R  ?: G* Z+ o0 |. J% ~% k
我想妳誤解了大家的意思,沒人說妳以CD的立場親身去感受這些東西,1 g8 A0 u% \* X$ |
他們帶給妳的身心感受是美好的這件事有錯,
9 C( t/ e/ f' i0 }8 r( ]........
; n& w7 e; _& v0 o( p) U2 L& l0 a$ d% S
5 X; J1 h; ~5 V$ B
3 _0 |3 P  j+ x9 t

$ ?7 y9 a8 H, E6 c2 y' r) h( p6 y2 p# Q+ a* K' Z7 R
# s2 U; }; Y* H$ F. S
我不是想觸犯眾怒啊!我只是覺得,女性為身上的衣飾衫裙巾襪袋鞋妝容........................顛成咁 / 這樣瘋 / 如此抓狂;呢d野對佢地一定有好大好處,而唔係她們囗中既『咁辛苦』吧!% X( B/ S7 I- R6 K9 w

+ [6 K6 H* |/ M" r; u) ?# z0 X2 r  ^; D" r
1 ~3 @  |3 U% z% R& C
# P5 d2 W$ J  ^' D

0 L2 R" Z6 N6 O. Q.
作者: lrube    時間: 2013-12-24 13:59

引用:
原帖由 denisews1018 於 2013-12-24 12:19 發表   8 v4 }/ k2 R$ i+ S8 T- C

, l' `4 f' M( }6 J. i2 }/ W; w# d# Q. o- ~7 I# D, G& [+ D, h0 [" g

, H% r& U- n  G6 a; ?# R1 n5 `4 K$ L  T* U

( g1 M9 M8 l9 V8 u6 x! g; f3 p
' h3 q& z( q6 l( Q% R7 s1 {0 ?2 l9 V
我不是想觸犯眾怒啊!我只是覺得,女性為身上的衣飾衫裙巾襪袋鞋妝容........................顛成咁 / 這樣瘋 / 如此抓狂;呢d野對佢地一定有好大好處,而唔係她們囗中既『咁辛苦』吧!. U+ f* X' K. N) _1 _5 Y; J

3 c. c8 r: B6 U4 V# l# x5 ^4 L/ \
...
" @; o! d9 R! R' k
這只能說面對相同的事物,「心態」上的問題," F% m$ t& Q1 p8 r9 Z2 U. K
打個比方說,我們喜愛裝扮成女生,, K+ n) }5 t$ ^- x1 N" k7 t
但對於某些人來講他們無法理解我們的喜好,
3 K: \: `$ S3 C進而就會用一些不堪的字眼來形容我們。3 {" x, C8 G  P! H0 J: |
8 S) O; d: G! c
因此相同的東西對我們而言是種「享受」,
; n2 j) ]# R$ ]0 z$ F  w& y+ q4 A但對真正女生而言,有時卻是「逼不得已」,/ j: O/ }4 t) {8 R7 m
為了漂亮令人欣賞,逼不得已要去化妝,# a7 H% ]" k9 {' G" {
為了每個月的MC,逼不得已要使用衛生棉,# l  G0 `! x% O5 W: Y/ e
為了讓自己看起來高一點,逼不得已要去穿高跟鞋,
( w8 A2 g& R) c" z; o為了不讓胸部下垂,逼不得已要穿胸罩。5 k) H' S% _+ s2 G9 {% D
6 X' V% `* ]/ a4 w# O) Z4 H3 v
所以她們面對這些東西,是一種不得不的態度,
2 g$ [3 s2 a* E5 f3 z我不知道妳是否有知心的女性朋友,* j! x$ N" w( i1 ~7 Y2 C! t* ^& i
妳是否曾經真正的去傾聽過她們的想法,
- n* ]$ X- g. V0 k1 [我想很多CD姊妹包含露比我,
  [% ~5 T9 n! ^( N' ~0 M+ k一開始也無法理解為什麼真正的女生會如此抗拒這些,. H9 \! P- f6 ^' i* g6 z
但隨著CD的時間漸長,或是像我有了女友娶妻結婚後,. Z/ f' w2 A7 x- `* T+ a) m1 U
妳再認真去看待這些事情,相信妳就會了解她們的痛苦與排斥的原因。# v; C% m0 Y5 Q& j, v# f

作者: denisews1018    時間: 2013-12-24 17:05

# l, A+ Y; |$ d4 e4 S9 _

* x  ]: {/ ~, Q; r0 K8 }' N* N- Z( d/ L& Y. a8 r$ c

, q- ~, {: B$ T9 q
9 o" P( Y  Y: d9 |& p) k也不只我一個是這樣想的啊!看其他cd姊妹們的心聲、她們可能比我感慨更良多哩————
2 ~/ s6 l0 y) |' W' V; A) Z4 ]+ B" x9 ]$ n3 _1 P  h  m* `7 S
有 cd 姊妹的兩篇文章,落筆有情、有血有肉,恰恰就把我心底裡的想法全寫了出來!相信她也不介意我在這裡把文章的連結 post 出來罷,若大家有共嗚不妨再多寫點意見出來分享一下罷。 9 l6 ?$ A3 |' h' D# |0 E

5 k& x  E$ i& y* V8 m, N! z男女根本沒有公平!
3 G' e8 u0 H, u) c! w4 ~" Z# whttp://www.hkcdtv.com/viewthread ... page%3D3&page=1! v( k0 |, m5 F# M# X

9 x0 H) }& P1 T3 }: `  j6 z  V) {! |
現實性別遊戲的悲哀
+ |. ^( f3 W: t  _http://www.hkcdtv.com/viewthread ... &extra=page%3D1; I4 K- X% x- S

# U3 F; w; s1 p+ L" M5 r8 {, o8 O2 {
+ q  y. z" E& V2 e: x) Y* b$ z# K5 L7 q

7 v& O' K* W3 B+ p
6 c$ F  T; Y! J* L2 P
$ j' _* [3 O% e6 G8 k.
作者: Rachel    時間: 2013-12-25 10:21

引用:
原帖由 denisews1018 於 2013-12-24 11:51 發表 ( T# R, s# l/ T0 d
2 z9 m* J3 R$ a# G6 u
& U$ [7 b$ t, [

; q5 @9 [4 O- e; e; S) u4 {' W! t. ]* x, y
9 m( @: u/ S# `
" Q+ ^) h- m( l0 M9 f
謝謝意見啊!但我係唔明,若果真係咁辛苦佢地又日日戴日日著日日化?
7 T3 }2 s$ N# V0 _& U4 T) a% y4 U" k% a' U. H# c+ [
若果真係咁辛苦佢地又時時刻刻樂在其中??!& m4 u9 ?( [" a. M
.
7 O; G. U6 T- a  W0 j
唔戴bra會露點,你知道嗎?- F% J3 |9 }7 ^# E' h$ x0 J  f
5 L' f/ k! }8 d6 {( L
真係有女仔唔會日日著高跟同化妝囉~
作者: Rachel    時間: 2013-12-25 10:23

引用:
原帖由 denisews1018 於 2013-12-24 11:41 發表
- {' W8 c8 y; o+ i& G; {/ L7 q% y: f5 r) N$ B+ O! a

5 I/ n" r6 f, a. q$ a
" k9 f7 x' o& w6 g3 z) \5 k3 K) q8 I" ^3 v# B5 h
7 q" G* c9 p+ K' j( C6 e5 C
9 H& V2 E, j9 y( |8 c4 |
對!是( 滿襟淚水)!但那些都不是幻想啊!這都是真實的身心感覺來的啊!我就是cd了以後,親身『驗証』了女性的東西,發覺感受跟她們所說的好像有所分別,有感而發才在這裡出post,問問大家的 ...
2 P/ H4 b0 I" H
>>感受跟她們所說的好像有所分別1 S( Q, x% @1 Y) e2 Y4 ^5 V
恕不茍同 XDD
作者: Rachel    時間: 2013-12-25 10:30

引用:
原帖由 denisews1018 於 2013-12-24 17:05 發表 0 B3 o& {% I; g1 P
. w& E& R- e$ d+ H4 ~2 i9 ^4 `
/ G6 |5 j( f" C  F

/ u. k) t, R- Q& m$ X& o& G3 B

- E3 i* k3 G; ~; P也不只我一個是這樣想的啊!看其他cd姊妹們的心聲、她們可能比我感慨更良多哩————
( n: ]# s0 c, t5 p" O* D- l0 {7 c/ h: H2 y
有 cd 姊妹的兩篇文章,落筆有情、有血有肉,恰恰就把我心底裡的想法全寫了出來!相信她也不介意我在這裡把 ...
9 s1 j3 m5 ^0 S; X0 h5 d$ t咁樣只說明好多CD都係坐井觀天、以管竊豹
* C- g5 B9 B. q: S; w: _" K: E! I# P1 ^0 i- G2 j
如果係女仔多既forum貼類似既野,除左被人話變態,就係被人鏟到飛起囉~
作者: siumingc    時間: 2013-12-25 14:02

引用:
原帖由 Rachel 於 2013-12-25 10:30 發表   3 R& L1 S( M  k
- U' ^3 m  [( j5 n8 W
咁樣只說明好多CD都係坐井觀天、以管竊豹
( n7 k$ Z5 K2 I) m' w: M' n& g$ q( [8 H: h% }. {% Y( ^$ D+ h
如果係女仔多既forum貼類似既野,除左被人話變態,就係被人鏟到飛起囉~
8 u! x% o6 A# x- h

' r+ h! W- B* K$ m所以有時都真心唔明點解呢度好似好多人鍾意特登走光........1 \5 q2 `3 r5 ~+ y7 [& `- w1 _
大部份真正的女仔都唔會有咁既心態1 u9 E- y- a. ~' ]0 x
如果有d咁既心態的話,
0 p7 @9 w$ p. F' B& n' h; }我就覺得那些人只會係一個外表女仔(cd), 但內心其實依然係男仔的人4 V' b7 \. }; P! o1 Y+ o# X
仲有仲有想講' i/ P" V' _0 j# ?3 Z% }
就算你好大方咁走光, 都唔係呢個世界全部都想睇囉! B6 K7 |  y0 b7 M
唔想睇既人只會覺得你粗佬
( t3 N& |! X7 x如果俾人feel到你係特登走光的話仲會覺得你變態.......
作者: winniegobby    時間: 2013-12-25 14:13

我不認同閣下的觀點,老實講,女性係咁呻,有幾辛苦幾辛苦,可以講話人在江湖,身不由己。我諗如果受過佢地喱種苦既,唔會覺得佢地係虛偽。
# H% g, `) S1 |' o/ D( f$ i: l- u9 Y, B6 ]- V5 a. l
仲有,凡事都要付出代價,可能你會覺得,佢地貪靚但口上說辛苦,就好似d人減肥keep fit 咁,不論男女,都想外觀好睇先去減肥或者練大隻,佢地都係愛美之人,但跑步、健身唔辛苦咩?如果以你的邏輯,咁keep fit 既人就「無權」話辛苦,再用你既邏輯,咁辛苦又做?自己攞黎既。2 P! y3 C" m' b  N" m+ n3 V7 R0 n
. o+ u* [* K; r! `7 O! e$ @
加上,你談及女性用m巾,無經血,可能齋用m巾真係好舒服,但你自己諗下,d經血濕濕"立立",又驚漏,又驚喱樣果樣,同埋佢地m痛呢?真係可以好痛架!
9 Y1 W, L* p% s! m2 V$ k3 V! X' p! u6 M# W" w3 a5 w7 s' X9 j& ?/ F
你話高踭鞋,今個冬季,我買左對有踭長boot,外觀睇唔出係女裝(連屋企人都唔知係女裝,見過我著),近日咁凍,我差唔多日日著住咁制,但都有點頂唔順,更何況係女性著高踭鞋?唔好用cd既角度去思考女性,咁樣對女性唔公平,甚至冒犯。
4 d4 T( L2 y3 e  @8 E8 R! `! L0 D4 V' y
[ 本帖最後由 winniegobby 於 2013-12-25 14:14 編輯 ]
作者: winniegobby    時間: 2013-12-25 14:19

引用:
原帖由 denisews1018 於 2013-12-24 17:05 發表     p& h) Y1 E0 q. V
0 ~' E" V: |, h

  J/ X3 Y; V8 a' [8 h
: u+ y* L6 W  U* b: F0 r# ~. y2 n, ?9 C( C/ }% w+ ~

- g9 J' M8 s& n- J, W5 A; l  @( J" s也不只我一個是這樣想的啊!看其他cd姊妹們的心聲、她們可能比我感慨更良多哩————
. t- c$ o/ K' w9 _
6 m( ?. Z. [: _! P8 ]* ]+ C# g有 cd 姊妹的兩篇文章,落筆有情、有血有肉,恰恰就把我心底裡的想法全寫了出來!相信她也不介意我在這裡把 ...
/ X# q8 L9 j& ]& i+ V5 Q& y

5 u$ r0 \: x0 s2 r+ P3 q1 q
7 F* Z! o2 p4 y! d0 b8 {* q* }  r' z- p+ I2 e: Y
你引用的兩篇文章,是兩性不公的實況,我唔明同你的post有咩關係?兩篇文章是表達兩性在某些層面所面對的不公,或者表達兩性在某些事情上不同的手法,但你的post最後話女性是虛偽,其實你知唔知自己講緊d咩?
作者: denisews1018    時間: 2013-12-26 11:43

引用:
原帖由 denisews1018 於 2013-12-24 12:19 發表   9 o/ L' b4 o( i; S- k. S% Z9 h
4 @% r4 X8 c, E
.........女性為身上的衣飾衫裙巾襪袋鞋妝容如此抓狂; 呢d野對佢地一定有好大好處.........
- d5 d4 S5 v& O1 l+ Y" p  
" c. H$ N- E& F7 Q+ H
' x/ F) W# a4 G  _# j( s
3 R/ L! D3 s+ y9 G' t+ G- j1 y7 v& b+ C0 @1 z6 V
  J! o% W+ M  H; Q/ p
& ]& I0 [( I( d- {$ x* p5 v

) b: ~0 b) w1 j6 n  d$ j: O+ l所謂『牛唔飲水唔撳得牛頭低』,女性對裝身扮靚這麼沉迷投入,這些東西對她們一定是大有好處。我覺得女性的裝身扮靚是一種self pleasure的(自私?)行為;我不相信女性會屈服於「取悅男性」這個大前提下才來裝身扮靚,
' }. h! E% o# Z% N; U, T) h- h; |/ A8 Q; d
我尤其不信女性「為了男人,就算(裝身扮靚)幾辛苦,我也願意.....」這種論調!6 K" `$ e- P4 w6 a
& k$ C) i0 {# d1 e
' K9 }  V6 c1 i' N1 P

% w# g0 M! u+ Z5 h$ j( Q5 _0 Q: v! e3 W

1 Q  `3 J  P$ i3 {) z% _# E.
作者: denisews1018    時間: 2013-12-26 11:50

7 _, z! H9 n+ x5 v  a
' ]$ X7 n2 Z/ {) C
+ E  Q; @* {1 J) t

, t. |, A1 l' e) l1 k# y. c" t# m! t$ N- ~
對於性別的問題,還有一個很好的討論,在:
2 B2 @% ~/ Y1 r5 y" e+ ?/ n9 ghttp://www.hkcdtv.com/viewthread.php?tid=38219&extra=page%3D1
4 a. ^1 w1 l  [* ^' r- H8 m
" j# x6 U! w! j: p1 ?; C$ B5 {# g" q; V: W' o- R
7 t- @, E: I& t2 s" N  `
; @; S3 r2 j9 s
.
作者: angela_fung    時間: 2013-12-26 12:17

女性扮靚係比自己睇,增加自信,令親人朋友同事都認同自己正常。女人不修邊幅,會比人點睇大家都知
作者: denisews1018    時間: 2013-12-27 14:42     標題: 回復 音樂家、Irube、Rachel、siumingc、pain、winniegobby....的帖子


  `! l5 t: g+ t! J  |. l( I6 F+ i/ c- S" @7 M
  g. o! C1 i/ x! m% J# `2 ^9 s& S
+ ~4 @8 ~/ |, ~, _$ k4 C6 \

/ J+ _2 [+ N& ~6 t我沒有排除女性用品或會給女性帶來痛苦,
$ L, g: ~+ R0 M4 r# J! z* x/ w, p7 l$ y
但我cd時對女生的東西的感覺都不是胡言亂語來的啊!連女性用品 ie. 內衣、胸圍、衛生巾...........   的廣告都是這樣說的啊!難道都是假的嗎?# `# E, w) P$ v. v3 H

  L7 v0 L) E* G) X% s# C+ G# E' M" I7 f, a2 _

! [; M6 j/ [2 C; \" @* s! U& x8 f. A7 H! p4 ?# s- T& o2 q" ^
+ m' t+ K2 `- _5 n
.
作者: lrube    時間: 2013-12-27 15:16

引用:
原帖由 denisews1018 於 2013-12-27 14:42 發表   % ^+ Q; ~) E6 |4 }! J. w
- d; x- b; B1 Y" T+ o

% ^! t# ~7 a2 Y6 V, |
) E9 |# w! c0 l! H) M) a. l* `+ T
8 s( w0 C0 `0 E2 ^2 B
5 T$ `( r% Y, D% G- M. h3 w1 f1 W我沒有排除女性用品或會給女性帶來痛苦,
9 ^6 r" }: Z6 \: p' L" q/ Z, m( q' u# v5 P; N7 d
但我cd時對女生的東西的感覺都不是胡言亂語來的啊!連女性用品 ie. 內衣、胸圍、衛生巾...........   的廣告都是這樣說的啊!難道都是假的嗎?
( A5 e2 z  k3 A' _& y
; \0 q( S$ J) H1 d* i/ q  _+ s
; U7 j, B# l" X- R& R- a$ e
4 s2 h' F2 O3 R5 @. E4 {& @+ ~$ v ...
3 P& ^3 N6 p6 G. j) u

& y7 \" j2 P3 Q: ~' d% `4 f妳竟然相信廣告說的東西,
' H: w; q' O( `+ y它告訴妳我家很難穿我們家衛生棉很悶不透氣,7 |, I( O0 R( B8 P1 G: {
那妳會想買嗎?2 l/ N  C6 F0 ^, M% m. G

# H) e% P8 B/ b" i8 x! ]/ A' l我只能說女生是愛美的,不管是為了異性還是為了自己,1 m/ }' r/ q& z/ ?  M, N: @) }
以我老婆來講明明逛街穿高跟鞋會把自己的腳搞到痛死,% \- h/ A$ k4 o( A0 G
但她為了出門跟我走在一起感覺身高不會差距很大所以堅持要穿。9 z% d; @0 ~9 b. p. a0 g
她在家是從不穿內衣的,出門穿是因為怕激突走光。: G9 ^$ f, J  C: \/ C  _; z

+ F. [% ^. O1 L/ p% i- ~9 Z% ?, |我還是那句老話,妳不是真正的女生,, l! C6 s1 x+ ?( V, G& e
就不要用自己的觀點去批判女生,# F4 h* ^! p9 W: Y8 N
就好比很多人會覺得為什麼我們外表明明是男生,4 v: x+ L2 c; |2 T8 f
為什麼喜歡穿女裝,用女生的東西,
0 V8 W8 n  s3 |) W  t7 H# n就會用一些很不堪的字眼形容我們,試問妳能接受嗎?
6 [% I6 P/ A8 g: T# q
4 H9 ~  @; X$ ^7 A$ ~& C4 r人家喜歡或討厭似乎也沒礙到妳,
* i- P$ ?: H+ h況且如果是一個女生或少部份女生討厭那我沒話說,
! W' U# ?- U/ S但今天是很多女生討厭。
# G" w% N# ^6 v( w9 c3 l( l8 A" v1 U7 I
我的了解是女生是很奇特的,8 m5 B, [/ c6 M, Z* k
她們有著異於男人的特殊忍耐度,' s; r7 f9 d& z/ @1 y4 k& b
有時後這東西她明明知道會很辛苦,1 m5 V% K/ V4 ?+ O& D2 F) o6 R
但為了為了漂亮或為了心愛的人她們願意去承受,
; k$ A  p0 K. G0 B! e就拿生孩子這件事,明明知道生孩子很辛苦,很危險,
; ^# x. |  V2 ^- d( M8 n7 E1 ]但為了與心愛的人有愛的結晶,她願意去承受那痛苦與危險。. Y! `4 o/ @7 O. ~0 V. e
5 s0 d8 Q. A. N1 J9 g* v* O7 X
我話都說這麼白了,如果妳還是要堅持妳的想法,9 R+ r% }8 v8 X
認定女生都是虛偽的,那我也無話可講。
作者: denisews1018    時間: 2013-12-27 17:23

, f- n% J& y" V4 k( b, I1 I

9 g8 b, d* U# G
4 q+ n3 x9 f! U+ u- k5 b' l5 y8 K) }  s2 D' J; V/ z; G, Y
; O; M7 T, l2 v3 B+ c( I

7 L. }8 u# g/ _; b' S4 e不要那麼動氣罷!我並沒有認定所有女生都是虛偽的──
* m9 K5 l3 z8 V$ l' `& F: d0 s( I* e2 r: g6 s% ]& C
但,[ 為甚麼大伙兒忽然間都當起了女性的代言人,對女生的東西這麼討厭了? ] 大家上來 hkcdtv 也不正正是因為大家都對女性的有關事物(whatever defined)心生愛慕所致?要是不愛慕那 cdtv 來做甚麼?4 r* |* o$ K7 O9 W

- S, D( i& P5 }, P& J" }* u7 N3 M9 a0 [: A# A1 R
2 n9 ]; j% y9 _& e# A
! T- G3 \' K# r/ `  i

, l( A, P& f$ R
: J; J. }9 q9 I0 [5 ?) ?.
作者: siwa12    時間: 2013-12-27 18:03

樓主文筆唔錯啊!
作者: Rachel    時間: 2013-12-28 14:13

引用:
原帖由 lrube 於 2013-12-27 15:16 發表
" j6 h5 ]* x8 S2 R; l9 |
6 W2 U* d, ^2 _# Z% j0 r6 {3 ~5 a/ x; H  B# E  F. A4 u5 Y
妳竟然相信廣告說的東西,, `7 N! ~# O0 Z$ M2 }, r6 N
它告訴妳我家很難穿我們家衛生棉很悶不透氣,
/ d; P% H& E/ M那妳會想買嗎?
  L- M+ ^5 M4 _5 Q# C" x, W
! \+ Z% g+ m0 V. j我只能說女生是愛美的,不管是為了異性還是為了自己,
, d# c1 H! e- S8 W" q. \) N以我老婆來講明明逛街穿高跟鞋會把自己的腳搞到痛死,3 i0 {+ k! u! ~6 J: H5 F. B
但她為 ...
8 _- a* l( |. I# ?" R7 i: E# i* p9 [
差中的最好,也算它沒說錯 XD
作者: Rachel    時間: 2013-12-28 14:14

引用:
原帖由 denisews1018 於 2013-12-27 17:23 發表 ) Z& f& T: G5 t2 q) J: ^
0 O4 f" ?2 G$ K$ k: v! l0 Q
不要那麼動氣罷!我並沒有認定所有女生都是虛偽的──
5 q4 X0 z) u5 K' ^7 b5 Q  O9 V9 \; r' v7 q8 a0 a5 m
但,[ 為甚麼大伙兒忽然間都當起了女性的代言人,對女生的東西這麼討厭了? ] 大家上來 hkcdtv 也不正正是因為大家都對女性的有關事物(wha ...
% s6 U0 `" O: o% _: z% o) [莊子與惠子游於濠梁之上。莊子曰:「鯈魚出游從容,是魚之樂也。」
% h$ i/ @! F8 y& Y惠子曰︰「子非魚,安知魚之樂?」/ |7 F7 o. z! M. e) U" g4 M3 m2 W
莊子曰:「子非我,安知我不知魚之樂?」
% l6 Z& B& c6 {0 A1 W9 V" X. @2 F惠子曰「我非子,固不知子矣;子固非魚也,子之不知魚之樂,全矣!」  Y6 s. p: A/ o' K+ x' V& G
莊子曰:「請循其本。子曰『汝安知魚樂』云者,既已知吾知之而問我。我知之濠上也。」
作者: lrube    時間: 2013-12-28 14:42

引用:
原帖由 Rachel 於 2013-12-28 14:14 發表   
2 X5 \2 `8 J1 A( W8 @- d- H" v3 f9 H1 j* e# U& `5 Y
莊子與惠子游於濠梁之上。莊子曰:「鯈魚出游從容,是魚之樂也。」1 Q) v9 t+ S2 K) U' D' u( R
惠子曰︰「子非魚,安知魚之樂?」
& n! X3 V4 V, S2 z莊子曰:「子非我,安知我不知魚之樂?」  K- ]; k" p0 q: J8 [( X
惠子曰「我非子,固不知子矣;子固非魚也,子之不知魚之樂,全矣 ...
3 ~5 B/ X$ I& E/ |5 O; @& k. K3 @: r" L. L% o. W  H( {
形容的好呀,連古人聖賢的話都拿出來引用了, $ W  U, I" r$ X* w$ j
很讚喔,我怎麼都沒想到這段說, , K" a+ R( @/ I8 Z# S: x/ @
. J* E+ k7 T, [5 }0 m
沒人說我們替女生講話什麼的,* n* @& l% _1 X, e1 B3 c( C* S
我們男生喜歡的,不代表女生也喜歡,4 e" _( k. j1 C( m
打個比喻,有兩個好友,A喜歡看恐怖片,B不喜歡看恐怖片,- M' {! ]2 [8 I) X& |/ O9 e/ x4 R. ]
但A能說恐怖片很刺激很好看呀,明明這麼好看的東西你為什麼不喜歡看,你好虛偽喔,; f  P& a2 A4 F& e2 r. t! I- |& C
不行嘛,我們只能依我們自己的喜好去感覺,去評斷這事情的好壞,# g3 `2 r9 a' ~& e# T3 G
但千萬不要代替其他人去評斷同一件事情的好壞。
作者: lrube    時間: 2013-12-28 14:45

引用:
原帖由 Rachel 於 2013-12-28 14:13 發表   3 u& o' b/ [/ }3 H2 C5 P. C" `9 f0 Y
4 F# P' F/ B1 T
差中的最好,也算它沒說錯 XD
; J* {* ~- ?. I  r6 S( O: V+ ~& j
/ r6 |$ T& O' l# Y  D% z哈,也沒錯,只能說業者盡力開發讓使用的感覺達到最好的商品,4 i, l( Q* ?4 q  ?
至於是真的好還是假的好,還是得靠消費者親身去感受了。
作者: Marie0749    時間: 2013-12-31 11:21

依度係有一班人,成日以為自己好女人懶靚咁, 也文也武裝胸作勢, 你唔使理佢地, 樓主加油 !
作者: ting    時間: 2014-1-5 03:17

姐姐講得好好.我都好想做一個真女人呀 =[
作者: denisews1018    時間: 2014-1-6 13:33

引用:
原帖由 denisews1018 於 2013-12-27 17:23 發表   4 w0 o+ ^$ `; O0 j* i( B" y

) c/ H8 V( f( q; l ...................大家上來 hkcdtv 也不正正是因為大家都對女性的有關事物(whatever defined)心生愛慕所致?要是不愛慕那 cdtv 來做甚麼?............
% |7 E% Q  N5 ]/ c.$ F7 r- }$ j! D! g( @: V
! J) k# [7 U0 p
& K0 a& j5 x# p  w$ e# c

( h/ t" c7 P7 i( {3 {7 p+ q* v0 b8 Z- m* G/ {: \
我無意有所得罪,但在這裡,大家都是同一條船上的人了;對女性的東西,其實喜歡便喜歡、羡慕便羡慕..............何必那麼高尚吧?又厭這個又怪那個? : W$ }# P4 Z! E  v% D% Z  ~( \

' l) h1 ]1 W, m2 d: ]. v
) p5 x$ e. Q- v8 g8 e
; ]- g: t  y8 _' E3 o. i' j8 F7 t, L3 C
; J3 ?6 Y; r: V
.
作者: yoda0806    時間: 2014-1-6 13:51

我不知道女性嘅生理各樣的令她們有多辛苦(最多只明白穿高跟鞋嘅腳痛...)7 S! Z" s! P2 {& P/ z
但有大部份肯定係為咗"扮靚"呢種樂趣而做嘅... D6 e" D4 O' {3 i, R- G
而我哋只不過係模仿她們而已...
$ I( \# `7 q) E# m& v! J  t你同我都唔係女人,好多嘢係唔會明嘅...
作者: loolool777    時間: 2014-1-6 16:26

最辛苦係m到'-'
作者: harobot    時間: 2014-1-7 11:43

有d野你無你係永遠都唔會明架啦⋯⋯
9 h$ R% g/ U$ J: x/ L你知唔知就好似內衣就已經唔係一樣自己揀ge野啦⋯8 q# h/ Z$ s* y3 z  P3 L
唔好計d美觀ge問題啦⋯會飛釘嗰d都唔計啦⋯
+ E( ~9 k: F* C* n唔係有人就會話鬼妹都係咁飛釘啦咁架啦⋯' C" [( V  H+ J1 I% J
你知唔知唔戴bra跑會唔舒服,雖然戴左只係好d⋯= =3 S$ ^, u" N  i  D
仲有唔戴落樓梯dun得勁會痛架∼
  n; L0 j( J+ k- B- S- F* [夏天三十幾度都係要著⋯成日焗到個胸下邊出晒汗疹⋯
+ Z5 ^6 s4 I) `係丫自己揀丫⋯無得揀著唔著咪揀個靚d架lor~$ Y5 z4 Q# w. o. ~
你估真係咁想著丫咩⋯
9 e0 H% |- D' F$ b, C7 l1 f  ]高踭鞋好舒服!?=〔〕=
8 E2 ~8 ?7 Q+ `5 t我諗你真係要試下著返對追車跑樓梯行行企企返一日⋯: O* ?4 T& V$ u! Z/ _
快感!? 如果你係被虐狂鐘意痛ge話就真係爽到爆ge⋯) C1 g' R& ?1 c+ \) R% A, o3 G* z
無錯有時係因為貪靚自己攞苦黎辛ge⋯
# f- C% s( K& a( B/ f7 h2 G但係都有好多人係因為工作dress code所限迫住要著架⋯
; f) E9 V% F3 R9 v+ o/ B( U3 L* t) p最後⋯廣告講d野你都信!?乾爽舒適仿如無物⋯
1 k4 N4 g. u" R/ B0 L0 U- ^4 C: ^都係ge⋯同以前嗰d對比起黎的確係已經好乾爽舒適仿如無物ge⋯4 @5 M& n& [7 D  Y, h. Y; r
但是同字面上ge乾爽舒適仿如無物就大䌫都扯唔埋lor⋯
作者: Rachel    時間: 2014-1-8 00:26

引用:
原帖由 harobot 於 2014-1-7 11:43 發表
# l0 K  _( @) F+ s) n" c有d野你無你係永遠都唔會明架啦
" J( K1 Q9 u  D* u' ]! t! Y你知唔知就好似內衣就已經唔係一樣自己揀ge野啦& S. H) `3 U6 R$ b
唔好計d美觀ge問題啦會飛釘d都唔計啦' h6 D5 O7 b1 F2 u7 T7 p
唔係有人就會話鬼妹都係咁飛釘啦咁架啦) |+ v# `2 j- R. A) U% h; E
...
6 T# O4 v( U- K( a; w; J* @樓上絕對夠資歷答樓主既問題 XD
作者: harobot    時間: 2014-1-8 02:19

資歷⋯⋯⋯XDDD
作者: Rachel    時間: 2014-1-8 23:08

引用:
原帖由 harobot 於 2014-1-8 02:19 發表
0 k, t% S  b) J8 Y( O資歷XDDD
3 o' E+ ?2 t3 R- U2 g( q
____貓經歷同觀察都有,資歷夠貼切 XD
作者: harobot    時間: 2014-1-9 01:51     標題: 回復 40# Rachel 的帖子

嗯嗯∼XDDD
6 k6 w$ m" T" g& s$ k7 k8 ^% B不過對於d人唔係日日迫住要用真係好難解析得明的說∼= =
作者: E714342    時間: 2014-1-9 02:07

不過而家好多女性都好獨立,呢啲野唔會比得人知
作者: Rachel    時間: 2014-1-9 21:03

引用:
原帖由 harobot 於 2014-1-9 01:51 發表 1 k3 g1 k2 v/ L5 \8 f& A
嗯嗯∼XDDD( h4 L4 ?* P6 T' b- j
不過對於d人唔係日日迫住要用真係好難解析得明的說∼= =
. @) o$ c2 z) f8 s% `
"孺"子都有分可教同唔可教 XDDD
作者: Sila_Ko    時間: 2014-1-10 18:28

引用:
原帖由 Rachel 於 9-1-2014 21:03 發表   
% h5 R2 ^& C. Z) x" s3 b0 r1 f9 j+ E# B- o
"孺"子都有分可教同唔可教 XDDD
! M8 P" I- B" u7 h5 y$ u" z如果偽一次街, 行返幾個鐘都仲係有咁嘅諗法就真係不可教囉~
4 M; ]6 [( H) r# d- i1 o+ q最少著高跟鞋(斷估佢唔會著平底掛)9成都係會痛到媽媽聲
作者: denisews1018    時間: 2014-1-13 18:09

引用:
原帖由 denisews1018 於 2013-12-27 17:23 發表   . c/ a$ Y* x( {6 x
.........為甚麼大伙兒忽然間都當起了女性的代言人,對女生的東西這麼討厭了? ........
* c+ x; f" D5 F% R) k$ |% ]
1 F% N# G* e+ D9 w5 r. y5 P" Q8 c) N2 T# k  f0 x, k& v, r3 V

- c& }* b3 a  y4 v$ L7 ^" }# a& Q  E* S* o
! M+ u3 o: U# ?1 H1 |

2 Q. N: S9 q! y$ Q
7 H0 z( g( F8 ~. T) R% e有冇聽過一樣嘢叫「女性們的秘密」?就係女性們人人都知、卻對外(其實是男性們)秘而不宣 ── 彼此暗暗竊喜、互相甜在心頭(甚至有默契地一致向外「訴苦」) ── 其實原來是一種向男性撒嬌討好處的集體策略?((您)有冇見過女性們係會不約而同咁為一d佢地獨有嘅權利發哂顛咁竭力維護?)  在我看來,女性重有好多經歷都係好好嘅滋味嚟嘅 .......... 不過唔話你知 ∼∼    XD; 只要看看你周圍嘅女性都係滿面歡笑、輕鬆自若(男性們卻個個谷爆、愁眉深鎖)、女性都比男性長壽,就自然知道答案了 .......... .      : @2 C) J2 H" S" }* [9 s
& q; ~/ [( F' B# `3 H0 A$ P

* x8 K" s% }2 M, s% v) x
' H8 S7 ~# _5 f) N5 s
6 B% d/ G  ?1 M8 t  ?/ r; w再諗真下..................其實究竟誰才對女性的心境了解更多?: r! ~: D& c" T1 B/ e

9 k; X/ D  L0 H# o- [! Q; J) q( U. e/ g3 M1 i% [! J# D( Z
參考來源:
0 v7 q1 F9 }+ v# V, T* n: qLuce Irigaray 《Je, tu, nous (= I, you, we)》, 1990
! ]% a( b8 U: x3 y$ bNancy Friday 《My Secret Garden》, 1998 0 ^( \8 T# \% r" h
Annie Leclerc 《Parole de femme》, 19746 _5 p! N0 h" {: F0 z/ M- B4 e

) o! x" x3 p8 D0 {& e, D
1 I8 _; Z2 v) m! k# r8 @
9 h* g6 q' K; h# x: g* K& M/ k% G( B  t, E$ Z
< 把女性的感覺分享給大家,讓本來不可能的變成可能............. >
& O7 N5 p- J' n  x, K5 ~: m7 l1 @+ l! G) m; y- f3 o
[ 本帖最後由 denisews1018 於 2014-1-13 18:12 編輯 ]
作者: Rachel    時間: 2014-1-14 10:59

引用:
原帖由 denisews1018 於 2014-1-13 18:09 發表
/ l. B: x4 x3 P. c. \) I9 L( l. l% `% P4 q) K7 C
3 h. {% \' ~5 Q
* I$ d+ j% a3 y8 T, `

9 J7 j6 M: F! M" K( M) |7 b; N6 S5 u  V% W

$ t0 S9 u# ?: s% P2 w3 v4 E0 {' ~0 l! q6 N* k4 b3 m

# X' Y+ ~% x# D  m! `有冇聽過一樣叫「女性們的秘密」?就係女性們人人都知、卻對外(其實是男性們)秘而不宣 ── 彼此暗暗竊喜、互相甜在心頭(甚至有默契地一致向外「訴苦」) ── 其實原來是一種 ...
/ Z5 J# U' Z& l; `5 J3 u+ e& Z等緊已婚人士回應時,小R求祈打幾句, `; k" t$ K6 w/ s8 C! a
! S9 {4 B& n- }
與其睇幾個三唔識七外國人寫乜,倒不如問下係身邊既女朋友好過 XD
! J: g3 \5 G, X; h" q& B7 i& J再唔係問阿媽都得~
( v3 E' S$ ^3 d% G1 R
7 A1 \% z: U2 `. E- e8 _  w秘而不宣?睇下識d咩女仔啦~+ m$ F" I6 Y9 N8 Z1 M  _
不過我肯定樓上有人絕對答到呢方面 =v=
) j' R: L2 V# e8 a1 ~, ^6 `; S9 `
Sorry, 我同d "時尚"女性唔熟囉~亦無興趣睇無線d師奶劇 XD
作者: ZOE.HO    時間: 2014-1-14 11:05

我偷過阿妹啲胸圍泥帶,但果d又唔系阿媽果d,系無扣果d,帶左好軟綿綿好舒服㗎,所以帶胸圍一定係舒服
作者: angela_fung    時間: 2014-1-14 12:17

引用:
原帖由 denisews1018 於 13/1/2014 06:09 PM 發表   
4 D) \/ F+ b$ F+ @+ d7 A! K* C2 D  `) e; \6 S: t  k
2 J$ n5 P% H0 s# r4 a5 V3 {

- M# k4 j9 f+ Z' [. l 1 V( @! K  l/ O) G* ?& ?. ~

5 ^; t7 h$ W3 _1 }% O% i' E& n4 p+ _/ u5 M* B' B1 p, r

# `# v3 D4 Q& p! j7 P% k
! N1 m) T1 }4 E8 B  C3 e) v有冇聽過一樣嘢叫「女性們的秘密」?就係女性們人人都知、卻對外(其實是男性們)秘而不宣 ── 彼此暗暗竊喜、互相甜在心頭(甚至有默契地一致向外「訴苦」) ── 其實原來是一種 ...
& u$ I* _2 g8 u9 }5 Q0 N9 `" ?. u9 g

/ [9 y8 Q0 T5 `- E6 n8 v1 H/ G8 N, |* |# O: ~8 E) i
我某程度上同意你。' @& b7 Y3 Y6 z) t* {

1 _3 b, x' X2 |( t: f我覺得女性的開心唔係來自佢地的衣物和其他個人護理物品,女性開心嘅反而係佢地在社會上嘅路比較容易。讀書開始,由於腦部構造唔同男生,所以女生可以坐定定,對文字和背誦佔優,小組討論和寫評論都好過男仔。出來社會,就算女仔冇高學歷,都可以透過比較好嘅溝通技巧同埋容易討好人嘅外貌去獲得工作。而家好多工都要見人,服務元素居多,女仔自然著數。. ]. t% @- x$ Y+ _4 F

* r$ b; W' Y5 [: Z0 P婦女團體爭取左廿幾三十年,到金日,男女同工唔同酬嘅歧視女性已經消失。相反,女性更易獲得工作機會。就算一男一女同學歷相似經驗要求待遇差不多,一般都係傾向請個女嘅先,無論老細主管係男係女都會咁做。當然,年紀大嘅女士搵工難。所以,如果只係比較年齡相若嘅男女,明顯係女性佔上風。5 j1 X1 y. h1 I& \* k  v7 u6 G  U: [1 v

5 N% z* E( j# ~+ h仲有,男性潮啲,好多時候都會不明不白地比人當係唔正經,愛蒲,亂攪男女關係(呢個可能就係一般比較傾向請女唔請男嘅原因);男性薯啲,又會比人當你on x仔咁蝦。女性潮,就係時尚,係表現自己樣貌身材的自信;女仔薯,人地反而呢個女仔乖巧純品。" h* H5 {+ K9 q2 y

- g. S+ x9 D. B  G1 h  H: U女性嘅開心,其實主要係社會認可左,大家不自覺地比左女性唔少優勢
作者: denisews1018    時間: 2014-1-15 17:13

引用:
原帖由 denisews1018 於 2014-1-13 18:09 發表   2 P, [' L9 c; p4 V3 _6 D
.......再諗真下..................其實究竟誰才對女性的心境了解更多?.............
9 B8 d3 u9 ]& V8 z5 Y: h) x

# y' S+ J+ q9 p  e' v   C: y% x7 ]9 F3 z0 ?# a0 _

' m; @' R# j6 i) @
8 W( D: V+ C# ?3 W( s( x* K+ G# K
, H2 ^* S1 F% c9 l  t6 f# i& U  h! }: V& ]+ a0 _1 q
' H1 x) B8 c8 `% _
這大概是真話,因為女性主義者Kate Bornstein(由男變女、已完成手術)曾訴說有不少她在變性後才認識的女生都把她「認」了出來(她沒有告訴人,是其他女生感覺到她有點不一樣),因為她不能跟女友們分享女生的各種窩心感覺、仍然是擁有一個「男性」「工具型」的腦袋云云;她亦因此而體會不到身為真正女生的喜悅和快樂感(so sad........)。據我所知,女生是很enjoy她們作為女生的各種樂趣的 ∼ ∼
/ D, @2 G6 r- V/ n# q
2 h% `" [; Z/ A, K有時多看點女性研究者們的著作,可能會對女性的心境體會更深.................
4 k: U6 A, ^  v6 h( |
; _5 E* x* {! \$ V; O( _, Y" R
" w, ^- ]( Q: a7 R/ Z8 O5 ~/ c* m' l
" Q( o3 n$ ?0 w2 Q* l

3 a) b, D7 u* @' M# C6 U.
作者: Rachel    時間: 2014-1-15 23:11

引用:
原帖由 denisews1018 於 2014-1-15 17:13 發表
# o/ J6 F$ {4 V' s( u8 Q* p: a) }. s  @( |* O, o! [

# Y+ Z! i) |' c- q2 g/ W  t
5 L- g$ U" t" B3 o9 }  B# x
* F) \, a' H( K: h3 m2 I8 L9 `2 p) t6 W% K9 o# ]4 ]1 c

, s6 N! u: _- N
" B% S0 c$ c. B+ ?2 ]* |/ W8 j+ n* T' O6 E& u. q" o. T
這大概是真話,因為女性主義者Kate Bornstein(由男變女、已完成手術)曾訴說有不少她在變性後才認識的女生都把她「認」了出來(她沒有告訴人,是其他女生感覺到她有點不一樣),因為她不能 ...
1 u" ^+ c- ?- k+ N3 M半路出家乜都唔識,當然唔同啦0 N3 w: ^  e$ W* ~- C
% {4 m7 _4 v1 x" f9 B
手術變了的是外表,十幾廿年的少女情懷、生活是變不出來的" a6 _  p) L8 `: M
好多時唔係你做左d咩就會好女人囉
7 _/ }8 `7 f' R* o: m4 A+ a5 }, R: X- y- t0 p6 t, Y
老實講,十幾年前借過講性別既書,睇左幾頁已經無心機睇+ b# L% @/ E' F, F- Y8 z! T

! t' C: u) t7 C/ f[ 本帖最後由 Rachel 於 2014-1-15 23:13 編輯 ]
作者: Marie0749    時間: 2014-1-20 14:48

女裝衫裙係好靚好舒服-----囧囧囧,女人係好著數, A5 E% K& G/ D: o
我見到屋企人d女裝衣物就好扯--------
作者: denisews1018    時間: 2014-1-21 20:34


6 j( x' O* g- |6 ~- o8 x1 v* t, q4 o* J; d* n+ X( O; \8 `/ t, H

& L2 R: K  X( O% O
- @  ?) Y0 k. z( ~5 y4 A" P
  ~6 I' C' a8 ^從閱讀眾多女性主義者著作的過程中,我慢慢體會到,女性對自身的感覺和每一樣她選擇要在自身身上express的東西其實是很棒的,而絕不是她們對男性的語言表達上所呈現出來的那樣「辛苦」!我只是有感而發才把這「真像」表白出來罷.....................
作者: denisews1018    時間: 2014-1-27 19:04

引用:
原帖由 Marie0749 於 2014-1-20 14:48 發表   . Y9 X! E7 L# {& r) h: U
女裝衫裙係好靚好舒服-----囧囧囧,女人係好著數$ X6 l& a! r9 ~: z% L: i0 ?: L
我見到屋企人d女裝衣物就好扯--------
" g+ p. x: f% @6 M

8 m/ o: ]; ]1 `& w  e2 f( n% s# `7 @6 Q0 s$ C

$ x1 w) W9 [' h7 L7 L
* O, r% @# U0 y5 H- d0 {& x* M4 R9 x( d
. R( T0 l" G, l% C$ A' F

" q8 H: }- z: Y8 U7 z是啊!女性的物品總是好像有種芬芳氣味、叫人心神向往,確是惹人憐愛 - - - - - - - - 。 據說這是因為女性身體是會釋放出一種叫‘ 費洛蒙(pheromone)’的性吸引素,並散發到她們的衣飾物品上,所以女性的物品嗅起上來是總是「軟軟香香」的;要是cd們身上也有這種迷人的東西你說多好啊!/ Y( U+ V. H) V0 A) r/ [

: _- @7 Z* B7 j" _3 b1 Y5 J7 ~請參看:http://www.hkcdtv.com/viewthread.php?tid=35807&extra=page%3D1
$ m& L+ w, r& \3 r1 S. L" e2 g+ P! l5 A9 [. T9 N! C
; e1 d6 w# m% A8 c
8 J- b  ~" G) K0 q- q7 Y
3 J2 k6 g) _1 z; U: z, R! x
" J+ h( X" I, D& N. a- V0 Z
.
作者: harobot    時間: 2014-1-29 02:54     標題: 回復 53# denisews1018 的帖子

phernomone呢樣野男仔女仔都有ge只不過係唔同型態ge姐⋯
, X3 f- q; y: x8 e! }3 U' q如果你覺得自己ge衫唔好聞ge話咁就請你審視一下自己ge飲食同生活習慣啦∼
) K: f4 r0 W( s! D  f/ S  ]# ]/ a8 M喵以前男朋友都話喵著過ge衫係香ge⋯/ n& L9 K) I' u$ x
至於你所講女仔ge樂趣呢⋯⋯
! j# |, D4 l2 u* q  {$ O. w6 V首先請唔好用feminist⋯仲要係mtf ge feminist的意見作為參考⋯: C  ^+ r& K& d# I
因為首先提下你feminist中文叫女權主義者,佢地並唔係支持性別平等ge~! ~- g" _6 H* R
女權主義姐係男人話晒事ge相反∼
5 d+ R% b0 X, b2 ^引用呢d意見根本就唔能夠反映一般群眾ge感想⋯
8 m1 B1 x0 Z: f' F小貓身型不嬲都有d問題⋯= =# c1 j. p  W+ W/ k8 [
所以以前屋企當喵係囡咁養,身邊d朋友都係女仔堆,上堂換衫去camp去旅行都係同班女仔fd一齊⋯
; t+ m0 q4 v9 H0 l( P% m& x& O/ l到而家係全職家庭主婦喺屋企湊兩個囡都係喺圈人妻當中生活⋯. {. N7 W* n+ s
喺喵ge圈子裡面喵係一個真娘⋯= =! a/ x/ r* E# @6 M
小貓都會同自己d姊妹傾邊隻衛生用品同邊間內衣牌子好著d ge⋯
* D( d' ?+ ]$ X3 M不過喵d姊妹全部都係真娘lor⋯
' u  U" q6 S& j/ F0 q2 Y0 o喵可以好清楚好清楚咁話俾你知你講嗰野大家係成日講⋯
4 x2 R  A) o( N3 P5 B不過係互相訴苦嗰種講lor⋯
  \( I: i$ e8 c點解唔話俾d男人知?大佬丫!會覺得尷尬架嘛!
5 Q* F7 @, }. h& [: g( a邊有人會周街同人講呢d野架⋯你知唔知點解女仔m巾會放m巾袋丫?
5 I$ I  {( W& P! q梗係唔係因為塊m巾有寶啦⋯一來係衛生d二來係俾人望到會覺得尷尬姐嘛⋯= =
, W/ Y9 P; w3 J9 c( i8 }同男人講!?呢d野同人借都係搵個熟ge fd靜靜雞借啦,點會開到口丫⋯3 ~+ P# r+ |/ L2 T, x; x9 U
老公同男朋友又另計ge⋯不過有時講都費事講啦⋯
' i, J& k" }( T, x! _! g9 C) w/ v' X% j原因好簡單姐⋯講都唔明!蹝鬼氣!
4 z+ I- g) x, l& l/ ^2 s& |/ L比起由咬文嚼字唔知為左咩野目的而寫ge鬼佬文呢d先係女仔之間ge諗法丫⋯, n4 G' f4 c& }# F- Q
邊個了解女仔ge諗法多d? 喵肯定自己比你更了解lor~( _/ ?0 ^: @! ~& f& V
打到呢度你就明點解呢d野我地唔會同男人講啦⋯
1 ?+ q+ y( l5 N3 c% G講得明就唔洗打咁多字啦⋯⋯⋯= =
8 @+ `1 r4 u6 `6 J! q
9 ~/ B2 j' F7 `0 t1 Q& Z/ @Btw, 根據醫學研究指出,女仔比較長命主要原因第一係來自生活同飲食習慣ge差異,二先係hormonal的差異⋯
& D% g3 F7 k$ K) t/ o. {所以隨住男生健康意識同醫學技術ge提高,男性平均壽命係增長得多過女仔架∼
& i  T) F) Z2 }0 P" d7 a所以到左今時今日個距離都近左好多Lu~
# j4 U& }& F- w! o; y) q來源喵唔quote啦⋯上網有太多權威醫學報告係講呢樣架啦⋯要搵就自己搵啦⋯
) @+ \) T, Q: c# ~' \, G5 \
7 R2 f% L" t3 J; L$ s, a. |% o' c' k[ 本帖最後由 harobot 於 2014-1-29 12:10 編輯 ]
作者: harobot    時間: 2014-1-29 03:12

引用:
原帖由 denisews1018 於 2014-1-15 17:13 發表   
* l8 m2 S$ B2 r, B1 h8 G. ]3 S: f# ~7 e$ p% G

: s, I- Z3 c, e0 [, p" ~$ h . r2 |$ m: m" \: v* I! ~
- w1 {/ `1 R& @" ]* K

( B3 l/ a8 n8 ]0 h+ Q. f* a% }4 y" @! {, R- h1 `
4 [- g: B& C& O; j/ F7 ?# A+ ]

) s- ~% |/ j- x$ x" R) e這大概是真話,因為女性主義者Kate Bornstein(由男變女、已完成手術)曾訴說有不少她在變性後才認識的女生都把她「認」了出來(她沒有告訴人,是其他女生感覺到她有點不一樣),因為她不能 ...
) J) @4 E7 e9 |3 f6 [/ d8 W
喵經歷ge係相反wo⋯7 j5 O. H+ e  q/ {/ p$ C
喵反而係身邊ge朋友無辦法當喵係男仔wo⋯
/ V: ^, A) f9 h3 l2 [2 m* T3 X所以呢個係人ge問題姐⋯* |  T; Z1 s5 Y- N' f$ m- y8 o) }
手術正如小r講係換左個殻姐⋯) q3 e: T* q# d0 Q9 F  R$ p
個思考模式仲係好男仔ge話無辦法架wo⋯
6 o  M3 [# x1 g: m. \# Y! n如果你講嗰個人同你一樣有咁ge諗法⋯- c8 r' ~3 h5 W$ n. F2 m
而嗰個人會俾身邊ge女仔覺得佢同其他女仔唔同⋯5 U: Z, I# X4 Z5 o0 D5 r9 h
咁你係唔係應該諗下嗰種唔同ge野就係你講呢種諗法呢⋯
$ G8 Q; o% p; ~, l3 c) z' N如果身邊有個女仔同喵講你講ge野喵都會覺得佢一定係男仔黎ge啦!= =
作者: harobot    時間: 2014-1-29 03:20

引用:
原帖由 denisews1018 於 2014-1-13 18:09 發表   
  w" F4 T5 w* b; G0 O% q9 ^; s
* e, Q; h) R& K9 d+ @7 u2 c# i3 W8 S2 }! @* q2 `
( Z4 S' S" u$ g7 U: v
7 G/ k' _+ w9 h( X
6 Y1 [( ]0 M& F% Q+ j% f, f

3 u3 e& z  h  N7 c' V. {+ L8 T7 A- f% ?. ]
  A, r2 A7 U" F$ J7 `+ s( ]* z
有冇聽過一樣嘢叫「女性們的秘密」?就係女性們人人都知、卻對外(其實是男性們)秘而不宣 ── 彼此暗暗竊喜、互相甜在心頭(甚至有默契地一致向外「訴苦」) ── 其實原來是一種 ...
7 q% J- l* D8 Y6 v
Are you serious?喵相信任何群體都會盡力維護自己ge權益⋯= =
) a" O! B) n. E$ Z如果肚痛都唔可以嗲下男朋友或者老公⋯咁唔好拍拖啦⋯
  r  E4 t. [7 {0 S+ A8 H; {換個情況喵撞到手嗲下自己老公咁唔通喵撞親好痛所以暗爽!?
+ S5 C. i  O1 y( v4 c0 Y: ]咁有人同你講:
  ^. m$ g4 M; {$ m8 K7 ^6 ?「返工好辛苦丫」
6 O% f% ?1 h0 a7 M& l# W) N. V「返學好難頂丫」+ d. S8 |& r( s) Y& X
「食飯好貴丫」
) g, F9 P/ K: D6 w3 }9 c「俾人打好痛丫」
$ d/ K* K6 k) }+ ]& s: R「OT好慘丫」
# \* v) p3 F: V/ f咁你會唔會將呢d都理解為佢地其實都好享受呢d野架?. O. \4 k2 Q/ {; U' ?6 R( R" Q
) L- }1 i! k7 i/ `# d
[ 本帖最後由 harobot 於 2014-1-29 03:41 編輯 ]
作者: harobot    時間: 2014-1-29 03:22     標題: 回復 46# Rachel 的帖子

唉⋯⋯喵終於打完啦⋯⋯⋯; R& C) R8 R5 Y  ]! {( \0 R& W
果然呢d野同個大男人講係雞同鴨講的說⋯= =
作者: harobot    時間: 2014-1-29 03:31

引用:
原帖由 denisews1018 於 2014-1-21 20:34 發表   
2 |3 q# L. B% G8 i0 b! F& }: M/ ], _- k4 u* L( C
; q$ Z$ G: L! |
7 ^# [  j& L$ r6 g  P- Q" S

0 x  U; s4 u0 e! I& N7 Q
1 f- {$ q, R( s/ _. J! u$ {從閱讀眾多女性主義者著作的過程中,我慢慢體會到,女性對自身的感覺和每一樣她選擇要在自身身上express的東西其實是很棒的,而絕不是她們對男性的語言表達上所呈現出來的那樣「辛苦」!我只是有 ...
9 L' w2 c% ?/ V! _- R9 a: e! _
對於女性主義者而言呢⋯* E% i* K, f1 g5 a" a/ f
比起男仔,女仔痾出黎舊便便都係香d架⋯0 D) l& v. u- [# Y. T. d) l3 F& f
你明唔明白丫?女權主義同性別平等ge分別就係女權主義係帶有報復心態ge極端左派思想黎架⋯( }* P! A) ~- x5 ]
就好似自戀ge人覺得自己係最靚ge⋯
: N2 b$ U- y5 T3 Y  D8 x即使其實佢個樣仲衰過如花⋯= =2 g! }4 [! a  Y
亦都好似戀物者永遠都覺的異性ge野好d⋯
% S% Y2 J* t* Q, ]1 ^貓奴永遠都覺得貓咪得意過㕵㕵⋯7 i& s) A+ E+ |! F' [! n, L
麥當勞叔叔覺得自己飽受雞伯伯歧視一樣⋯
& R5 Z* l/ h# S/ Y佢地覺得女仔樣樣野都比較好架∼4 \5 q3 \( G: \) F
因為佢地不嬲都睇男人唔順眼的說∼= =6 ~- U9 V% l! _8 B7 p! z

& Z! W7 b& @  z8 p1 ?0 e[ 本帖最後由 harobot 於 2014-1-29 12:36 編輯 ]
作者: denisews1018    時間: 2014-1-29 15:24

引用:
原帖由 denisews1018 於 2014-1-13 18:09 發表   ) ~% _  Z$ [- X! q1 W7 w; f

0 o- C+ O$ {! H- y$ a2 c.................其實究竟誰才對女性的心境了解更多? ...
0 ~  n. K: e9 E( V+ X5 B/ y9 C8 x6 h

+ ?/ G/ u& X4 i3 A7 X/ j3 y+ A  J0 H - R" j  d4 \/ J% q+ q- F5 y1 G
# V  j* G; [7 p/ R
) a7 Z. c, V0 e7 x" l
+ Y: N& R% ?. x5 T& I5 t* V
若依照大家的說法,做女人豈不生無可戀、做男人豈不樂翻了?9 Q9 [  z5 c; C3 b3 J. U3 @

+ x& Q$ {& D" t) g* Z; }' _* j3 h      ......................但現實又不像是這樣................* ~( O/ f5 m# o
" ^: I, g  _4 c) V4 f3 w% h( F
. C) Z7 p1 w* F9 }$ b

6 h+ Y1 Z) _: N% e! wp.s.   的確有部份有FtM傾向的 / 不喜歡自己身體的女性有這樣的想法,但她們是極少數 / 並非多數,應該她們才是左派罷。6 P: ^$ M. v6 f0 V

& h! U, A& n+ n" W: J% M% K8 j9 i& V$ A' [5 F- j# m& g

, f& h, |0 S: @1 X) c- r$ k- b9 V! e1 I" f4 E7 z* X9 D+ I7 S

. i. i( o4 l0 M, P& ].
作者: denisews1018    時間: 2014-1-29 15:34


5 W( @4 p* f. ]* H% Y, j8 K( O7 k5 f% k

; o  |% c. C6 v; R. P+ \! ~( `6 b& p4 h1 U, s; w3 i! v
( c" P  M/ e! |" ]: I2 a
* t+ z9 I! O8 Z' X9 u/ P
若您曾(偷)聽過女生之間的私語,您會發覺不少都是怎麼弄頭髮哦、那個衣服 / 鞋好穿啊之類、然後是一陣盈盈大笑................ 可知女性們對自身的美美都是好enjoy、充滿樂趣的................
2 u$ F0 z0 `5 v2 t9 K, f  E
7 d. S5 |' W0 }/ v' A2 V要更深入的了解女性(即是知道一些連您熟悉的女性們都唔會告訴您的東西),除了閱讀女性研究者們的著作,也不妨參考各大女性網站如bbs.wefong.com/forumdisplay.php?fid=247.......的討論區(不過層次冇咁高).......,無論身心感受、生理、懷孕5 w; R- F7 ~4 t! K2 O
、衣飾、化妝扮靚、戀愛、價值觀、甚至對男生的看法評價.............,都可得到答案吶。(不過建議只看only,以免對女生們做成困擾喔!)
7 P% U' A5 Y1 ]( L7 S! R( X% S5 u* E" D* y# L5 m
( T' l& Z$ W5 W

7 m; M: Q! B8 U< 把女性的感覺分享給大家,讓本來不可能的變成可能............. >
7 x( M) r4 u; L0 X& _
! y: R9 D& e& p4 \" h3 s0 @, N6 ]% e' m9 o9 H

- L# `( c) \4 B) i
" c: k6 ?+ {, W( \( E) S( p) O" J: f4 a

8 Q* E  J5 D7 d$ G& |; b1 V.
作者: amanda    時間: 2014-1-29 19:38

衛生巾同埋BRA真係唔舒服嫁喎,* t; A7 z4 B$ X; Q3 e% q
一係你試下成個星期條J流血要UP住塊野呀
作者: harobot    時間: 2014-1-29 20:04     標題: 回復 59# denisews1018 的帖子

現實係男仔講打機講足球有講有笑ge時候⋯: O% f: Q* K" ~2 N5 @+ z
女仔有講有笑ge野係打扮姐⋯
/ K  q! P, v* ^* U" `: y" h根本就無人諗過要唔俾對方知⋯  W6 e; u% k* `
不過就好似你個fd唔好運動你都唔會同佢講足球一樣⋯7 d  f" v- t8 _/ m) C
大多數男仔都對呢d話題無興趣所以先唔會同男仔講姐⋯
/ u+ C0 ?1 ?+ m) q7 `喵覺得d男仔用好多錢玩相機玩影音好晒錢ge時候⋯
: j9 s4 B9 J2 Q/ n& WD男仔都覺得喵幾千蚊個手袋幾千蚊化妝品好晒錢姐⋯
/ R  D" D9 ]/ t' y! [0 h0 g男男女女不嬲普遍鐘意ge野都唔同架啦∼
$ }  a/ u1 z  ?# v8 o咁朋友之間ge話題當然唔同啦⋯
6 A0 g) O. ^8 t7 S# _你地d男人夠講av講到騎騎笑啦⋯
3 G, g9 g3 @3 H6 R  p/ k如果你真係想知女仔係點諗ge..... ]; O$ y1 @" z7 i
不如你直接開聲問啦⋯⋯⋯7 r4 Z6 {) x* A  q1 R' T1 `& t7 _
唔好得個睇字然後就亂咁估啦好無?% {3 [: h1 y" g7 I3 h% r! C
人地覺得你男仔之家問d咁ge野奇奇怪怪ge話你問喵啊⋯$ M# |; N, i+ q. q0 P4 p( h/ A$ r
唔緊要架⋯⋯⋯= =
作者: harobot    時間: 2014-1-29 20:27

引用:
原帖由 denisews1018 於 2014-1-29 15:24 發表   6 b5 J+ @6 a% w- |1 A
, Y! s: E. I* H* K( y5 ~, C; P

( u) b& z$ @- O" n  m" l0 C
+ P/ i1 `+ P! k
  y0 s) t& P4 o" l1 a% j1 d
  @# [* `" ]! b" ~
4 B- X7 _7 H/ z# j2 k若依照大家的說法,做女人豈不生無可戀、做男人豈不樂翻了?
& M& s  H2 H7 W7 I* E/ C. U: Q+ A5 @" h  [- B' L6 l
      ......................但現實又不像是這樣................% q* U% I% c* T5 R1 j% B
/ z7 @9 l; X( d" }/ R7 h. u

' j9 \; N/ g' ]$ }7 E% e, u: E5 [6 V6 Q/ Z  I( r; r$ u
p.s.   的確有部份有FtM傾向的 / 不喜歡自己身體的女性有這 ...
% U& S# {+ q$ C( T6 V7 U& W
& q' ?5 b) w7 t/ N( h* S9 c5 G) _. a% h. P咁又唔好用二分法話一面倒邊個好過d∼
/ e( {) @1 W7 z5 f; A8 c- j& |$ |呢個世界唔係咁ge⋯= =5 p1 `! k' z7 A
男仔覺得剃鬚煩, 女仔覺得黎m煩⋯
# L8 y6 d; K9 ^你地覺得著衫少款揀,我地煩內衣唔好著⋯6 N0 u( `' f* Y; T7 Q/ }
你地覺得返工養家辛苦,我地何嘗係覺得生仔湊仔煮飯辛苦呢⋯
0 h% o3 f% ~+ q9 o* s7 t男仔覺得睇波打機好開心,女仔覺得睇衫打扮好開心⋯
" c# E, C& ^3 r9 p  K' f其實所有野都係相對ge⋯8 n9 P7 U; D& i
大家各有各煩惱各有各歡樂姐⋯
( Z8 X: Z# g# Y( m我地一班女仔傾點樣引誘自己老公唔通同埋個男仔一齊講咩⋯= =
. q% m5 H, N3 D$ l2 x  t我地講整頭髮但係d男仔又無咩野可以整ge⋯= =: u( E) [" Q3 C9 Z
就算同你講你都悶啦係咪?
- X: w# E+ n' w: S2 Z6 d% I  @唔好將d女仔當晒做心機好重排擠男仔咁啦⋯
8 R3 _6 F8 t6 |, r' {( |其實真係無人要咁做lor~= =
作者: Rachel    時間: 2014-1-29 23:45

引用:
原帖由 harobot 於 2014-1-29 03:31 發表   
7 i6 r: Q2 G9 M6 h5 N2 Y+ s2 a/ e& ?7 @  w/ _: w
對於女性主義者而言呢⋯; }1 Q! g% ]( k& q$ d3 _
比起男仔,女仔痾出黎舊便便都係香d架⋯
' {) Q2 e7 K* c7 L. Q1 c/ j1 h你明唔明白丫?女權主義同性別平等ge分別就係女權主義係帶有報復心態ge極端左派思想黎架⋯8 j+ [" G  J5 k6 ~- v. {. D
就好似自戀ge人覺得自己係最靚geY ...
) n! H8 T9 X5 T6 t% hFeminist既野都睇?真係飲鳩止渴咯~
作者: denisews1018    時間: 2014-1-30 20:54     標題: 回復 Irube、Rachel、harobot、Sila_Ko、amanda....的帖子

引用:
原帖由 amanda 於 2014-1-29 19:38 發表   3 o, E: m  y4 w' ~4 ]' s
衛生巾同埋BRA真係唔舒服嫁喎,
7 K2 @" I4 Z& t% W3 h! R一係你試下成個星期條J流血要UP住塊野呀
0 B2 E8 S" V& q! W" x* }) Y* i$ A4 O& a

7 n% m2 L* @- V; [/ m7 i4 g
# X# L. u- Z& H) ^* K4 M  ~
9 _0 T. y6 Y) S
: G9 ^9 p$ B1 a
7 u. j% a, w  t& I我並沒有排除女性的生理或會給女性帶來痛苦,所以各位都真能體諒哦.....................
8 p0 E6 i5 T1 [& _" K: Y- n' U9 o# _; N' Q& A& S- \
其實大家都很 gentlemen,能做到您們的女友真滿幸福呵!- M1 `: X" I# v* O1 E8 y, w$ [5 H) F
8 |3 l1 X- w/ ]. v: R

4 A. Q" }  T+ |4 r
  m6 j, T8 m- u3 p4 t! x( S8 `+ c: ^$ g( S9 O

! A; b' e# K& V# ^.
作者: denisews1018    時間: 2014-2-12 19:41


1 r2 i+ @. ]8 L5 A9 }  b" R$ U) F
) b- v1 B; H1 f) E* b/ t, Y3 ?( [
" g/ Q& c' q& H0 [9 ?' m- \9 Q) Z& {, h7 E8 T& b
4 o% ?  z0 H) d7 [* ^
我仍是覺得其實女性重有好多體驗都係好正既享受黎既,不過俾佢地收埋收埋,唔俾男性知道而已............% x$ h5 x  P% L6 I
: r' x# {0 c% [' \% L0 `

5 L' m% a# S2 }. Z& M$ U, c8 \. s6 w, F5 G  U" w
穿裙的感覺8 P& n2 J4 q7 B8 F& v
穿上裙子的感覺,原來真係令人傾心陶醉~~~
# J# p; F! }' B0 x* h& R1 A! Mhttp://www.hkcdtv.com/viewthread.php?tid=29649&extra=page%3D1&page=1+ z; u( C, \# i- z3 i) \; c5 `% C
.
1 U- i8 {  M! j& T( s. W! y3 d9 ?" O# {「穿裙時.........讓風吹動裙襬..........讓膝蓋或是腿部皮膚感受穿裙子微妙的摩擦觸感...........」(7#)「裙子........係超舒服,當涼風吹過裙擺同絲襪時,下身完全無束縛,果種涼涼滑滑的觸感,真係超爽.........」(12#)
$ c8 m5 J5 ]4 n1 O.  p* P# F; y: i* q6 W
, V% ]* ~) {. T4 [# Z8 b/ W8 ^
  R( t9 y) t# \3 V! v" p
我愛一把披肩長髮: `/ U, N7 C. e1 |' I, ]" h
女性秀髮垂肩,簡直係觸動心靈的經歷$ K. [: k% @7 A- h
http://prose.goodmood.cn/a/2012/0623/10_231946.html. t5 Z: @* g: V, m0 W. i0 s) T
.
' S% Z" e- H" X「..........記不清楚是什麽時候喜歡將自己的頭髮披散開來,有時,用手輕輕地撫摸這無比柔軟的髮絲,我的心也是暢快的,會一下子覺得放鬆了不少...........在窗邊吹著夏日的暖風,長髮隨著風飄揚,那是極其自在的一種感覺...........長髮那種如水一般的輕柔,那種溫婉的感覺侵透了水的,那種無比清涼的感覺,該是像什麽呢?應該的像魚兒在水中自在的遊動的感覺吧!那是一種無拘無束的感覺,那是一種空靈唯美的感覺..........」1 z6 H. z5 [9 ~, G
.: O6 F3 \: P1 J( i2 a7 G% P* Q
+ Y" E+ b. o) m  w9 ]/ X% w

3 |% B% B- G/ z! T. r女性衣飾是觸覺享受
. l+ D, D) T4 e- \- \女性衣飾原來是微妙的Bondage
  k0 L2 i( k5 p( z& @6 B: Hhttp://www.hkcdtv.com/viewthread.php?tid=38627&extra=page%3D15 a7 b3 g% l' j1 X
.
3 I0 z. z& L2 p2 n2 @+ C「時尚家大衛杜考夫尼曾有名言:『女性的衣物是對她們的一種盡在不言中的綑縛方式』..........無論胸圍、小褲褲、絲襪、泳衣(尤其一件頭式)、旗袍、窄身裙、高跟鞋綁帶、頸鍊、手軛...................    女性的衣飾都充滿著『綑縛』的元素. . .  就算衫都特別貼身d . . . . 所以女性是全身時時刻刻都獲得比男性豐富得多的觸覺享受......... ∼ ∼ ∼  」(8#)
. z( e( T1 v; J: d* t.
" ?! f6 z& E% V0 f+ I+ Q2 ^( X1 [
* ]  L+ l: ?* F: J7 F
* p" @/ J2 Y- Z' U! o# G3 I孕婦奶粉係好好飲: ^' p, }% x" ?* z3 D, x4 Z2 J
還有,原來孕婦奶粉咁好飲
, E* i3 t1 p) Qhttp://www.hkcdtv.com/viewthread.php?tid=38135&extra=page%3D3
3 Q3 {7 B* b0 I0 u# W5 N) g; Q: ].
8 I' W9 W! ~' R1 A「..........原來孕婦奶粉係從來飲奶都未試過咁好飲架!個種香濃滿溢的感覺.........  」7 [2 C0 h7 M5 f, I/ W8 U

3 ^+ i2 z: K0 Q  p5 w0 r# a7 f, q5 Q+ M: x$ E& t

6 G5 n* _6 V% F/ i/ q3 E6 u  A4 y0 d8 P4 w) J1 X9 p  `
8 Y7 u& O9 C8 U+ c# f) m# [
4 u( q. F6 p7 @
< 把女性的感覺分享給大家,讓本來不可能的變成可能............. >/ S6 Z9 K% W% A+ s; s+ K  ]

# ~" S, O) `, q0 x/ c, w1 p% T; M5 [6 g- G  e7 _6 l
. x% c+ R% @! z! W6 G  d  `

" D  _; o1 A3 [: N* W+ N& g; D, O9 n! k. S! `* A0 v: l
/ `4 z, e4 w' y5 D! |  a3 ]1 X6 V

8 s) R4 m1 F+ m.9 \+ V6 h1 i" Q2 q/ W* L3 l

/ R; o- \/ c% |# V[ 本帖最後由 denisews1018 於 2017-1-7 19:03 編輯 ]
作者: harobot    時間: 2014-2-12 20:42

引用:
原帖由 denisews1018 於 2014-2-12 19:41 發表   + e% F8 J: a, g* `/ e8 [

9 k/ ]: c) I( O0 L1 [' g& I0 v; c# r7 r: ^5 h! b+ |
7 v9 n/ E4 c- U3 \" p
# c9 O9 D+ O0 C! Y8 G, B8 f
" o  a# x, B, Q+ y) z8 T' m4 U
我仍是覺得其實女性重有好多體驗都係好正既享受黎既,不過俾佢地收埋收埋,唔俾男性知道而已............+ e; z- s8 U! f1 h& e
$ [' ^) l1 o% |# H0 l3 f) x% ]
7 P+ t! T0 l1 K. q0 z9 q+ B# |

3 e1 h* {+ K3 o* }% ^9 V  Z& ]2 J& @) U穿上裙子的感覺,原來真係令人傾心陶醉~~~" N3 d7 T/ A# n# }7 e/ a
http://www.hkcdtv.com/viewthread. ...
6 j$ }2 p5 Q# H; w+ L
: A* c2 s6 g* {$ V1 q6 H- V樓主口味應該同d BB好似啦⋯5 k+ `9 R$ I& ?# }, }0 {
孕婦奶粉不如喵送鑵俾你丫⋯⋯= =
' G* K1 D9 C0 X# b喵有飲剩架⋯⋯⋯= =
  n8 t4 F( i$ a其實個味同維他奶或者cow & gate ge奶粉差唔太多味lo...) x. t, v9 m$ }( [  n
似濃版ge母乳lor...= =
8 @! C! r  R- w/ F% ?
* A& @0 V1 x! R4 @# F. ~& ?, L" H3 y裙⋯⋯⋯呢個天氣呢⋯⋯⋯5 K% j6 U( i6 c
Ummmmm...喵覺得不如你著出街吹吹就知架啦⋯⋯/ i4 `+ o  P: Z: W" R

- f$ |( `# ^* U- }/ Z3 z長髮⋯⋯4 m1 p1 R/ a3 M5 F2 _
喵髮長到patpat架⋯⋯= =
! \4 q5 w* f: c% D完全唔打kick係搵黎講架lor...7 N2 z4 N$ E$ o5 X* [# D& }9 b6 t
所以段散文你都係當心情散文睇啦⋯⋯
( f) O6 \8 a8 o" g8 P8 x) \- z唔係喵老公鐘意喵都恨不得剪短d啦⋯⋯
. y6 j. E* ]# A6 Z( P長頭髮要花好多時間打理架⋯⋯= =
作者: Rachel    時間: 2014-2-12 23:06

引用:
原帖由 harobot 於 2014-2-12 20:42 發表
7 p8 G* D( f. [: q4 J8 x* ?% P8 B8 w* e& j
2 K/ D% x* M/ V; O0 Z& ]  k. s
樓主口味應該同d BB好似啦& H& Z8 f. W. E7 V# c9 z/ V# x. E( I
孕婦奶粉不如喵送鑵俾你丫= =
7 C/ f) w2 ~, F$ X+ J9 z喵有飲剩架= =
' g2 h2 h7 C. n1 o) Z其實個味同維他奶或者cow & gate ge奶粉差唔太多味lo...
( x# I4 P% a# z+ ?0 E似濃版ge母乳lor...= =
/ e" a4 T* d( I0 L3 \& O' m( F4 i' \% U# O" ?
裙 ...
+ K- `* v( j+ S, i
貓都係唔好送啦
% Y, L# a) _8 ]6 Q) ^免得佢飲完又開個post:人妻飲剩的奶粉與眾不同
! v/ a/ r4 e" I0 J; Q1 t; I$ I5 \. k/ G- `. ~. d
你見佢簽名檔果句,好似先知得到上帝旨意咁就知啦~9 c: ]" q3 g! q8 |( t( r

# G9 s2 E' ^9 M$ J" H, c" r[ 本帖最後由 Rachel 於 2014-2-12 23:10 編輯 ]
作者: harobot    時間: 2014-2-13 00:30

引用:
原帖由 Rachel 於 2014-2-12 23:06 發表   
3 i$ O) K' n9 w+ s$ ^% E6 z4 u/ ?4 e1 X; L. y: c0 N+ c3 U5 G" w
貓都係唔好送啦
% q  X) y' d0 F9 I, X1 d8 p免得佢飲完又開個post:人妻飲剩的奶粉與眾不同
% }2 H, f8 h6 g; o, R
: {+ Y2 y9 u9 O你見佢簽名檔果句,好似先知得到上帝旨意咁就知啦~
$ ~) S% Y4 E/ b/ {/ C3 p1 `& D好恐怖⋯⋯⋯⋯= =
% b& r3 [+ o; N; v& \' K" X喵驚一陣佢問喵要母乳姐⋯⋯
作者: Rachel    時間: 2014-2-13 00:55

引用:
原帖由 harobot 於 2014-2-13 00:30 發表 / _3 X; r: }" [- F' ]0 e$ b

8 d/ ?' }. S! A$ k好恐怖= =/ l, L; I% ]$ K  E- @
喵驚一陣佢問喵要母乳姐笢漀渀ion056}
# E8 [9 \/ n; `你同佢講,BB大左,唔飲人奶囉~~~
作者: harobot    時間: 2014-2-13 03:15

引用:
原帖由 Rachel 於 2014-2-13 00:55 發表   5 U2 J% u' E4 D! ~8 v( A7 r

4 \. J6 W. p% ?+ V你同佢講,BB大左,唔飲人奶囉~~~
0 B0 G8 S4 Q& w1 y' X佢地食都唔俾佢地食啦⋯: W/ p: z' ^- }. Y7 O
佢地出左牙仔之後俾佢地咬過一次⋯⋯* O% l1 T/ W% g- d# p; D
唔方唔享受啦⋯⋯痛到high high架⋯= =
作者: Marie0749    時間: 2014-2-13 11:21

好奇怪,d人咁僧女人野,又會搵到上黎hkcdtv呢度蒲頭既?女人真係大很哂
作者: harobot    時間: 2014-2-13 15:44

引用:
原帖由 Marie0749 於 2014-2-13 11:21 發表   ! P, y  j; G2 T5 Z/ W
好奇怪,d人咁僧女人野,又會搵到上黎hkcdtv呢度蒲頭既?女人真係大很哂
" @! J6 C* o2 _, R# y

" e% H- C6 v3 s, E+ i2 [/ @, A其實又唔係憎ge⋯
  M; z: g/ v1 J* ?3 ^不過更加唔係好似樓主咁講個個女仔都好虛偽咁姐⋯⋯, S  j% y2 U' L
事實上係凡事都有trade-off ge⋯
& s4 u6 _0 ^( \& m2 y( P見到樓主好似唔知所以咪話佢知咋∼
' M2 E7 v/ p7 w) q* q7 j3 h難得佢咁有心研究女仔ge感受丫嘛∼
作者: Rachel    時間: 2014-2-13 23:05

引用:
原帖由 harobot 於 2014-2-13 03:15 發表 0 {; ^6 b$ a3 x: K' B7 m' q( E/ W

% C' I8 r( I& s佢地食都唔俾佢地食啦, u& i: }# r: @
佢地出左牙仔之後俾佢地咬過一次' z; G% I6 {& D4 ]7 s' i
唔方唔享受啦痛到high high架= =
! O% E# |# D- \  G& Y6 @, `3 [
一齊食咪唔夠囉~~咬到真係超痛 ORZ' b+ v: L! I5 C5 Q# H' t" h
- C7 G; m# s- }$ t0 e0 D7 ]
引用:
原帖由 harobot 於 2014-2-13 15:44 發表
0 p$ }  N0 ^: D( N$ T
; O; m0 Z2 v0 S7 y# s2 S( Z
1 n- b5 m7 A( |9 k) n0 K) `3 e其實又唔係憎ge  _: ^2 d- W9 |. y+ f
不過更加唔係好似樓主咁講個個女仔都好虛偽咁姐
/ w* @, Y3 a3 L" {- U事實上係凡事都有trade-off ge
: t5 e0 u2 X* D, g' o見到樓主好似唔知所以咪話佢知咋∼
1 R) }! \) z7 d! O7 B$ e3 h4 [難得佢咁有心研究女仔ge感受丫嘛∼
- p  k' K. S, c9 U
佢個問題問得好好... XD. ^. |" G4 Z# ?, P1 F
& P6 ?. C5 V! o1 v0 {# i) F& O
% k% P1 r8 b5 @  U6 K
引用:
原帖由 Marie0749 於 2014-2-13 11:21 發表
' h$ C' f) S. f& q好奇怪,d人咁僧女人野,又會搵到上黎hkcdtv呢度蒲頭既?女人真係大很哂
. J( Y' K- V/ _! Y! _# m/ E0 |5 d" \又真係幾大架~有容乃大 XD
/ M- y3 l$ x2 B- t/ {
$ \% n: ?/ Y+ ^% u# b2 u5 D. G[ 本帖最後由 Rachel 於 2014-2-14 00:34 編輯 ]
作者: kaka1014    時間: 2014-3-8 00:50

支持大家分享, 樂見大家和平及理性交流呢~% z4 h- V( Z! |+ @
/ u8 g* l6 y) _/ }: K4 y8 v- c
By the way, 新一年大家愉快呢  : p, U0 ~, R1 r. g) k

; U# ^/ H( F3 Z- m, R4 k4 C. {7 HBE HAPPY AND FUN~
作者: HAZUKI    時間: 2014-3-8 02:28

雖然我對樓主的文章無乜感覺, 單純自high感覺文章而已
% U, r4 G1 ]0 j' Q3 t搞什麼些人越評越評到像對樓主人生攻擊似的1 J, F6 Q' x# N# s, W# M& j2 V

# {9 A0 d/ \& Z9 e& t9 _! m是人都知道男女各有不同! Z+ o1 W! M! z% X$ u
就無需把女人樣樣托上天或批評
1 l4 ~2 C. W/ R$ B有些人一味只說到女人樣樣辛苦不好, 但又走去扮女人那不是犯賤嗎
; g! x' J3 f$ L% L2 i6 s+ B5 g不是對女人各樣感興趣羨慕, 就不會想去扮女人啦6 `2 T3 f7 f9 W
結論是想要世界和平, 人人接受CD, 就先去接受各人的想法
作者: yoda0806    時間: 2014-3-9 14:47

簡單咁講,只要任何嘢能夠加上性慾,就會舒服) p- X0 u. |% I6 ]: W7 }
我認我都有呢個階段,不過過咗好耐啦!
作者: yoda0806    時間: 2014-3-9 14:53     標題: 回復 48# angela_fung 的帖子

呢個我真係認同呀,男人著衫真係好惡搞...
作者: denisews1018    時間: 2014-3-11 15:32

引用:
原帖由 Marie0749 於 2014-2-13 11:21 發表   
% ^2 L4 H" A; n3 F) j好奇怪,d人咁僧女人野,又會搵到上黎hkcdtv呢度蒲頭既?女人真係大很哂
7 Z9 U% t) J4 O
7 L5 _5 w* ^# n3 ?# u! @8 t% R( R; J' f- B. \% q% l( t- ]4 r

/ Y; J9 z3 ^9 P/ o* M1 J7 y2 d4 v
! H# P. V# n% b# w2 \! O; |) Z: s2 n' V3 J

( u# d! Y1 s$ g! Q$ O% [8 U. R8 p9 J) x' q: |2 W3 m

, o" ?/ s* q& a9 J7 H* m原文連結:# O# D5 D1 ^* P9 V5 p* N2 p* s
http://www.hkcdtv.com/viewthread.php?tid=25518&page=1&extra=page%3D1& a  d2 x, i6 N( z3 o" w

) X3 n9 E1 b  Y( O! b$ W
8 P/ W9 B, w* t0 h6 [! ~
  N$ O7 v$ Y! A, l; r$ L
) i* q7 h! |* _3 t6 H3 h& p. }3 M您說得岩啊!即刻睇到啦!除了外表衣著之外、就算係社交相處方面,d女性都係咁架:
+ o) A, i: d# g+ h- @" l$ k
4 e3 i9 ?5 Z: x而且係人前「唱」你 /「數」你 / 說你壞話不特止............原來女性成日「俄」/「埋怨」/「投訴」男性呢樣唔好彁樣衰只不過係佢地為左突顯佢地係幾咁完美同非凡既方式而已,而唔係真係想佢身邊既男性變成佢地囗中既所謂「好」架。
8 F2 p, |8 ~# E, e* @$ Y" G1 t/ y& V1 T) I; Z5 P; g5 J
一旦女性發覺男性真的變成佢囗中所謂既「好男人」ie.  不煙、不酒、不嫖、不睹、比她更清潔、比她更整齊、比她更細心、比她更殷勤、比她更有人品、比她更有學識..........(只比不上她漂亮),原來佢係會發顛架!
+ q4 O- j9 i) G/ ]7 ^* S: b; N7 z7 _
看到女性對著這樣的男性有氣沒氣說不出話的樣子真係好好笑架(其實應該係苦笑至岩)!冇野講之下個女既只有話個男既沒錢、甚麼要人地學下李家X、李澤X(全部係富二、三代)X公子…… 都講得出(我心唸不如學埋陳X聰丫,妳咁講之前先搵塊鏡照下自己係乜料先啦)!
- J, R) I# f4 w, |* t
3 N% Q1 {5 k2 w3 [& @7 i
* n  D* M" P  G7 F; D+ l; i* y- v- n8 M8 ]

$ s  A' p! d  O2 F' D( {! |所以而家d女性絕大部份都是好自私既動物!, X0 T+ _& B2 i+ t, l. d9 B1 n* N
) Z3 Y' q& u# c6 }9 f
. n% _9 Q& x' ^4 H
$ i# S: h4 b/ R0 c! ?& y

  \1 x; Q* U" w/ {" R(本文論點未必中肯,女性們未必同意 ∼ )
3 x% J) Y! }7 o9 z$ W6 g5 l% w& u' y9 Z! t  }, j5 ?2 `$ O" j# }

8 F' q% {% w0 ]% i* L5 O% W1 n' U/ m5 U- O) j

& }  X8 ~7 x) g/ F! [4 p7 m
4 T* O' e4 Z6 y/ o/ u! @
9 \& t/ r8 {. m. L6 C' Z! K$ T& U* c: n
.7 R9 j" n. s! b  Y# {) ]8 C

4 U8 L; l# i3 @# S6 n, e[ 本帖最後由 denisews1018 於 2017-1-7 18:53 編輯 ]
作者: denisews1018    時間: 2014-3-24 16:03

引用:
原帖由 HAZUKI 於 2014-3-8 02:28 發表   
, q: I1 A3 X. k7 z$ y3 h( q/ I* o$ d! v& I3 ?2 v: z: j8 z
...... 有些人一味只說到女人樣樣辛苦不好, 但又走去扮女人那不是犯賤嗎?& ~( K  S4 A1 a/ S6 J: u

+ t9 j4 a/ @% V! ^不是對女人各樣感興趣羨慕, 就不會想去扮女人啦 .....
7 s( B; P5 d( V.... 想要世界和平, 人人接受CD, 就先去接受各人的想法 ....
. i. q7 x' W% O% h% h
) l, n- @: ~1 f; B& {
' Q6 S6 T: T' A5 m1 Q
5 O7 y* U# f3 x& |% A  w0 n
: k+ k. ]0 h6 L2 u5 q) }$ |: Z* F) ]/ P- a2 a; X
同意啊!3 n2 S# Z: d$ @# _" O  H! [

' }2 ], L7 d* N怎的這裡原來是有這麼多女性界嘅「臥底-代言人」架?小的當真領教了!, K- ]/ ^3 |- E1 C3 U4 }! `" _
  u% F* _( _! L2 @& t7 n0 N6 V
既然話做女仔一d都唔好……所以……(你(地)不如)做返男仔啦!- e  x4 Y# U2 M7 J) S* I# p

; I; f5 o/ I- u6 X- B* F' w9 {% b' a* c* t
0 W; g$ V0 Q6 r/ E8 k
2 h* M$ @3 R4 R! z2 l; x9 V6 r
: v1 F4 x; i6 w2 Y
.
作者: angela_fung    時間: 2014-3-27 08:36

引用:
原帖由 yoda0806 於 9/3/2014 02:53 PM 發表   
" Z3 }+ D% M  ?$ y呢個我真係認同呀,男人著衫真係好惡搞...
. K5 q7 \  J, W7 ~

+ h# c5 ^+ S  Z* f6 N; l1 c, `5 I) ]4 R' g* `5 l! H% q3 S
多謝讚同。) s9 f- _7 Y: C1 s" h4 |
) }. ?( m  |" y6 @8 U7 \  ^
我只可以加一句,唔知點解男人好enjoy男性身份但係女人就永遠好不滿自己嘅女性身份
作者: sophia1234    時間: 2014-3-27 09:02

引用:
原帖由 Rachel 於 2013-12-25 10:21 發表   8 S) O) e" H0 I9 U
. x6 y$ N# i. }& X
唔戴bra會露點,你知道嗎?
# s- W5 K% [% h. u3 i' e9 F' y: \* f) I8 ^) a- f7 @4 x6 J( \
真係有女仔唔會日日著高跟同化妝囉~
- z' u5 H5 X% f" G0 y2 {, i
! _$ P% a* S) t+ Z
6 A0 H4 Q: g+ ^7 U8 ]4 w$ u$ O
CD可以選擇穿,或不穿,化妝或不化妝,但是很多女生是沒得選擇的,在不得不這麼做的時候就沒什麼享受可言了
作者: st01w    時間: 2014-3-27 14:20

引用:
原帖由 harobot 於 2014-1-7 11:43 發表   
# A) d( S$ r1 T( I2 Z; O7 U有d野你無你係永遠都唔會明架啦⋯⋯
1 \7 i" u( i2 U7 b# s9 r你知唔知就好似內衣就已經唔係一樣自己揀ge野啦⋯) C% A5 q: u& t4 J  S# o7 p
唔好計d美觀ge問題啦⋯會飛釘嗰d都唔計啦⋯' J1 C; z/ w: ^5 ], b! l5 c9 R% q* ~3 @
唔係有人就會話鬼妹都係咁飛釘啦咁架啦⋯, f5 S8 H# d3 o' J( Z
...
0 M" C# L9 L, b) L# [. y
$ S/ e) `3 a1 a1 Q3 B# Y, |- a飛釘嗰d內衣????6 \" W4 n; d9 C" f' {6 y% G4 e. i9 {
# b/ c  Z$ ~! a7 p1 Z! k% }0 \  Y
泳衣(尤其一件頭式)??( ?: z, L' A) O4 @; }
1 |/ \: j9 h$ F( T0 a! U
[ 本帖最後由 st01w 於 2014-3-27 15:01 編輯 ]
作者: ZOE.HO    時間: 2014-3-27 14:39

做女人應該5是享受,是逆來順受
作者: denisews1018    時間: 2014-3-27 19:49     標題: 回復 Marie0749、kaka1014、HAZUKI、ting、siwa12、scgaw....的 帖子


- u# n4 K, i# M, K
  F  `6 J' Q. f/ Q  n% d4 J, u/ A# L: j8 B
3 |% Q* g% t& w! a1 ]0 d! o( I' P
' K# _/ I: d  W' `

4 A# r) W0 ?. ?: o: |/ D6 ^謝謝各位中肯的平衡意見啊!$ W4 I8 G5 t6 ]7 k7 s( J% K

* b) G- u( T4 I我是覺得大家最好還是能以互相體諒、互相尊重的態度來對待彼此......2 j) f! j7 B, c0 Q4 c/ L7 U. \
..........使這裡繼續能有多元化分享的特色罷。; n6 G8 t' R4 f" K( Y
$ {; t0 }# R: w6 O
. B7 |  W1 s. t1 B* K

! p: L) f! C/ [9 E2 P* n2 ^' q* P  {9 d
.
: |- O0 [  p, b/ T' H
- k$ M% ~' X, |[ 本帖最後由 denisews1018 於 2014-3-27 19:51 編輯 ]
作者: Marie0749    時間: 2014-3-28 13:09     標題: 回復 82# sophia1234 的帖子

--------->應該話男生先係沒得選擇馬!女生才可以選擇穿,或不穿(女性化衣衫ie.著男性化既衫),化妝或不化妝,但是所有男生是沒得選擇的ie.只能著男裝。所以先要偷偷cd,你搞錯左勒
作者: 243p    時間: 2014-3-29 21:27

女生著裙很舒服
作者: denisews1018    時間: 2014-3-31 17:38

引用:
原帖由 angela_fung 於 2014-3-27 08:36 發表   9 a# V& t& G, S
2 ], r7 d* U& I5 o4 Y8 X( L
; p  m* A1 y: W6 ]5 }
......我只可以加一句,唔知點解男人好enjoy男性身份但係女人就永遠好不滿自己嘅女性身份......
2 \( c! \2 N0 E9 j! T' v2 T6 _+ I
* A2 p% l1 A, l$ p4 m! v

1 e9 b: C/ m  L+ u" P/ l1 z2 H 5 d$ _) I& b+ E$ B

& F. K4 C4 ]# o  C
+ \- I; F; }8 n可不是哩!我知道的大部份女性都對自己的女性身份非常自傲,反而有不少男性郤對自己的男性角色與身份發出疑惑和不滿、進而羨慕女性享有的一切哦哪..................4 q. N+ q! u6 k- t5 @& B

2 V3 x+ X' |% m1 z
6 a# r- H+ m% H$ f" t
5 v" q/ p8 t( Q; u! V
( I. t# f' y& i. a
1 u* I7 b0 g" E5 p: W+ s/ }7 x; z- T! w5 n& }  c6 G
.
作者: ZOE.HO    時間: 2014-3-31 17:41

我誠認自已對男性身份不滿㗎
作者: denisews1018    時間: 2014-4-14 18:46


; S2 G: j" Q+ x! u2 e" j& j7 O6 C  h4 |0 a1 Q8 \) j6 Y3 N0 I

; d8 T( i7 D& r4 ?8 S, ^
, u% ]6 L$ h7 `9 t6 g" x* ]9 i$ T女性的感覺,不只身外的棒,身內的更是一級棒哦 ∼∼ !!" c% }5 u8 b" k; Y) K1 t! V* c& k
http://www.hkcdtv.com/viewthread.php?tid=35386&extra=page%3D25 v, {2 b% Y- c0 H
http://www.hkcdfamily.net/forum/ ... page%3D1&page=1( `6 E; e' M* k+ t6 u
: p8 Z, u* u4 r

9 R% k7 I+ Q' F. E" t1 u
1 e/ h& C1 R2 e, {& G1 V: P- W* F; H  }0 }1 t% m  J! I

) l* @4 b' s8 l- f3 T.
作者: denisews1018    時間: 2014-5-1 17:50

引用:
原帖由 denisews1018 於 2014-1-30 20:54 發表
0 L. W+ \2 D. F+ G) N0 k) d& d2 k! z
1 ?9 C$ r/ A1 F8 H7 J; }* @「...........我並沒有排除女性的生理或會給女性帶來痛苦...........」1 M- P+ A. j3 Y- ^
( u' j, k" n1 \/ b2 z' X7 G
% [0 G8 z/ ]$ z" q* d4 `+ m6 z
& K4 j+ v" s- l8 k
引用:
原帖由 loolool777 於 2014-1-6 16:26 發表   3 K$ `% ?- ?  ]8 T; p

# K- K, U5 N* ^最辛苦係m到'-'
6 b1 W; E4 I% B* i9 ~3 S5 b3 B* k  ^/ C6 [# D( ]
4 J/ C$ D+ \. L* M4 J
+ _6 F  u9 l/ D- L/ @

: v" `% z" C. S3 k% \6 U; U# {; i+ R3 x# o2 w

1 q( y9 g6 f9 S# P5 {
; U$ u' d9 Y( X" O+ C6 t這個痛苦是原來不應該有的,您有冇聽過動物會來經會痛苦吖?有位長輩女性告訴我,在舊時代她們十幾歲便生仔,之後一個接一個生生埋成竇,從來都唔覺月經會來甚至會痛。醫學文獻顯示,女性在天然生育期(約14、5歲)時產子應該是不會痛的;因此你偶然也會聽過有新聞報道少女不知自己在如廁時誕下嬰兒的事。會痛是由於遲了(或叫“高齡”)懷孕做成的;動物產子其實是好自然而不痛的。- q8 |4 ]; n4 [8 i' j7 k) q( q9 ~9 ~

. V  G; G2 _8 t; H/ x所以女性來經和產子覺痛苦其實完完全全是現代社會的產物,過去根本沒有這回事。# I& B3 b% i+ v5 D
  r, @. ^: R+ g8 J( O

1 n6 g" [% D! ^- [7 f$ w
) u$ U' Q2 k4 ]  F, m$ W6 j+ m, a7 b8 `# E4 i

5 P& C% }# B# X6 t1 ?6 A
% m- ^; _: g" y% }, C/ C.
% q- A, c  Z8 W: ?5 Z$ f
$ k& p* K! {8 ?( `/ H- q$ F[ 本帖最後由 denisews1018 於 2014-5-1 17:53 編輯 ]
作者: denisews1018    時間: 2014-5-20 21:27

引用:
原帖由 Marie0749 於 2013-12-31 11:21 發表   0 Z( n+ ~- |! x
依度係有一班人,成日以為自己好女人懶靚咁, 也文也武裝胸作勢, 你唔使理佢地, 樓主加油 !
% T" ~- a; L6 e

6 S% e& d, |  L: Z
6 h' T  D# o+ L9 U$ h7 q# |5 U6 A; g  P4 r7 l

9 ]4 x; q: \/ q) a
* G$ h. M% x+ v6 d* `+ r3 z: t; {3 `9 R1 n6 J2 X
我是覺得女性的衣著是很有一套的,對於自身的穿戴配襯、自有一番趣味在心頭..................
4 M: `: P2 ]8 Z;並不如嘴上說的那麼辛苦和反感。
9 c; u; Q- ?  S: S$ N) c! l: ]1 P
# S5 [" [+ _, A" }- b我是沒有惡意,只不過把這個事實的「真像」說白出來罷。
3 _% W) }+ V& n. B2 _; a: L6 L1 r' s
: r7 {2 i( ?( o5 K- |
) |+ R9 E: y+ z* B
7 W) u; _8 O! p
# \( G  p0 z+ C
.
作者: mizuho    時間: 2014-5-20 22:56

引用:
原帖由 Marie0749 於 2014-3-28 13:09 發表   
5 J9 Y" H( H1 y  X--------->應該話男生先係沒得選擇馬!女生才可以選擇穿,或不穿(女性化衣衫ie.著男性化既衫),化妝或不化妝,但是所有男生是沒得選擇的ie.只能著男裝。所以先要偷偷cd,你搞錯左勒
" ]! d# s2 F- g# \; `8 b/ C& W& tin workplace
, P5 i; ?$ H1 wit is simile for CD
作者: hkg3345678    時間: 2014-5-20 23:39

胸大真係好辛苦
作者: Rachel    時間: 2014-5-21 00:01

引用:
原帖由 denisews1018 於 2014-5-1 17:50 發表
0 E. }5 U- I( _# b% E9 g2 N3 E& v# j1 A! y$ _$ E# a3 w
1 X5 Y- g3 f' u2 K3 ~
& v2 R4 d3 U. e" ?
這個痛苦是原來不應該有的,您有冇聽過動物會來經會痛苦?有位長輩女性告訴我,在舊時代她們十幾歲便生仔,之後一個接一個生生埋成竇,從來都唔覺月經會來甚至會痛。醫學文獻顯示,女性 ...
+ X! D3 u) C' P9 \5 e, S) YRead more research before making your arrogant speeches la~
作者: denisews1018    時間: 2014-7-7 20:05


; n! I. K' F' ?3 w& x8 R" A& z6 z( v

6 N6 i5 X4 N3 {0 O7 s' M, k  O/ c6 y
/ k; a: T( _, N
2 N2 X; J  f5 l, g7 l9 C& a+ h7 u& r9 ^. Y, }1 N$ J* m

7 Q6 l4 v6 j1 B# w/ H. \* n0 Z. Y* _- I4 f
7 S0 P6 y2 i1 N% v
我並沒有說謊,一個不斷懷孕的女性是不會有月經的,這應是常識吧!
9 z! w& Z3 k  Z' }; b$ m4 p9 Y  A3 v+ Y

( p. F3 W* @$ t一直以來,我都是拿一顆熱心和誠意在hkcdtv把自己真實的經歷心得和感覺向大家坦率分享(從來沒有向大家收取金錢積分),更從來沒有想過要showoff呀甚麼的..........我不明白為甚麼卻會惹來不少誤會及挑戰?!; g7 m% E0 T$ V6 E9 |
: s- I. Z% c$ v# c/ ]/ a

+ w" n) Y$ `: O5 ^6 I; o2 Z0 G
; w0 G: X4 y' ~* l
$ ~3 [& L8 q6 p' @' B! ?( E+ S: g' f) _1 m: Y' m
< 把女性的感覺分享給大家,讓本來不可能的變成可能............. >. X' u: A" M. E7 M& j/ D- b" c
/ \+ W. Y9 I: U7 Z, e

' D5 L" n0 Z2 @9 s. _( p% X0 T3 B4 k7 T) j
" w2 A2 k/ ?1 [+ f/ A5 y

  U& h  R7 Y! q# n, M0 j+ x' P
) N5 B1 h' X  C.
作者: mizuho    時間: 2014-7-9 09:04

majority female can opt of somethings like make up/wear bra,high heel shoe
. `# ]7 X4 E3 n$ n/ `7 valthough somethings are unavoidable seems menstruation,she can get a smoothy skin or ideal body shape since
7 ?$ N* I5 K: ]4 _your hormone
$ b& n) U) g5 h3 t' O+ |someone insist on make up/wear high heel shoe or bra.....i mean it is peer factor,not reasonable viewpoint
  P7 c4 W* {  Kapart from the above,female can get a real priority like get a free stuff/meal by somebody,have a seat/order/queue first,also,they no need to carry heavy things when mens are/ w4 ]: h  Z% `4 l( O
but women seems wants anymore and they do not will to sacrifice(base on book,comic,discus)
作者: crazboy246    時間: 2014-7-16 19:05

自己都覺得以上既野係享受, 但我地始終唔係女仔, 不過有機會都會想體驗下
作者: denisews1018    時間: 2014-8-18 20:08


5 v- _7 l( v, K' E6 w- `, h# s5 B
, r. [& [  t2 Y& k( e, g! e; ^; }# G# n% T9 g: A
  o% M: @5 |( b3 |& {+ V" [
怎麼說也好,還是謝謝大家的提點和意見啊!我一定會好好珍惜和惦記著的......!! i  _' J. N* C

. f- ^& Q( U) b# k2 f% c. j/ k  E) V
; j- j2 S  x& ]. @+ e5 \- ]

' Y! I: O0 N, S' |" v< 把女性的感覺分享給大家,讓本來不可能的變成可能............. >* m9 E. `2 W; r9 K* {0 P; i/ t
8 @. n/ {7 j+ g+ i, v; i

4 A/ z- d4 }5 g4 U
+ N9 b8 c, g: y# O: @2 A8 U6 L7 m* F6 a9 r8 o
. S( K7 H5 W+ W8 t4 u

2 D0 L1 ~' V* `4 s2 c. d/ Y3 y9 m  [5 c5 I' b
.
作者: denisews1018    時間: 2014-10-8 14:19

$ P( j: h& ]& ]/ m. [5 f$ ?
  r" K  z: d& W. W3 H  K5 k

$ M. i9 \2 [: S' f& C  t/ }; y9 P4 A: s) l" C& D

2 p2 x7 l3 n, N9 W$ C[網址連結]   以上內容:  {4 A( q  p! i

0 `; a" `0 }/ {3 s* zhttp://www.hkcdtv.com/thread-38379-1-5.html
5 [# {/ b0 J5 P) y2 U' whttp://www.hkcdtv.com/viewthread.php?tid=38379&extra=page=1
0 c: X# p; j; @$ G" S8 w[  http: //www. hkcdfamily. net/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=2697&extra=page%3D1    ]
7 o$ D+ D' _! G  j/ Q& b. ^- j( V% l
5 Z, i% {1 m) j0 t" F$ d1 L$ K' H: |% A' u

9 c, _, ^! G( Z. T4 i! t
+ h' N7 ~/ u" j( D2 F! k
2 h& P- D8 y( T+ B2 ?
  j" E# s. E  @.
歡迎光臨 戀之天地 (http://hkcd.tv/) Powered by Discuz! 6.1.0